powrót do Aktualności

„Nalewka” „napój alkoholowy” – planowane zmiany przepisów

5 stycznia 2024

Do 10 stycznia 2024 r. można zgłaszać w ramach TRIS uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

W ocenie skutków regulacji został wskazany następujący problem:

„Aktualnie w przepisach krajowych dotyczących znakowania środków spożywczych jak i unijnych dotyczących przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, brak jest jednoznacznego wskazania co rozumie się pod pojęciem „napój alkoholowy”. Ponadto, w odniesieniu do napojów alkoholowych, obecnie obowiązujące przepisy nie określają warunków na jakich możliwe jest stosowanie w oznakowaniu produktu określenia „nalewka”. Prowadzi to do utraty renomy tego określenia, które konsumenci utożsamiają z napojem spirytusowym wytworzonym na bazie alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, destylatu pochodzenia rolniczego lub napoju spirytusowego, który w procesie maceracji części roślin lub owoców, który tradycyjnie jest wytwarzany w Polsce przez przedsiębiorców, jak i na własny użytek domowym sposobem.

W przypadku środków spożywczych, które są oferowane do sprzedaży konsumentowi finalnemu lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania lub w przypadku pakowania takich środków w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta finalnego lub ich pakowania do bezzwłocznej sprzedaży obecnie obowiązujące przepisy określają obowiązek podania wykazu składników zgodnie z art. 18–20 rozporządzenia nr 1169/2011. Przepisy te nie odwołują się do zwolnienia z obowiązku podawania wykazu składników dla przewidzianego dla napojów o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2% objętościowych. Powoduje to niepewność prawną, czy należy podać wykaz składników takich napojów np. na etapie sprzedaży takich produktów w gastronomii.

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29, z późn. zm.) określa szereg informacji obowiązkowych do wskazania w odniesieniu środków spożywczych oferowane do sprzedaży konsumentowi finalnemu lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania, lub w przypadku pakowania takich napojów w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta finalnego lub ich pakowania do bezzwłocznej sprzedaży. W przepisach tych brak jest jednak doprecyzowania obowiązku podawania rzeczywistej zawartości alkoholu dla napojów o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2% objętościowych. Powoduje to, że konsument nie może dokonać świadomego wyboru napoju np. w restauracji, pubie, barze. Obecnie konsumenci przywiązują dużą wagę do zdrowego stylu życia, diety i ograniczania spożycia składników niekorzystnie oddziałujących na organizm. Brak informacji o zawartości alkoholu w odniesieniu do napojów o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2% objętościowych oferowanych do sprzedaży w gastronomii stanowi utrudnienie w wyborze produktu przez konsumenta.

Projekt rozporządzenia odnosi się do definicji „napoju alkoholowego”, ponieważ obecnie przepisy nie określają co ono oznacza w kontekście informacji dla konsumenta. Dzięki projektowanej zmianie będzie możliwe jednoznaczne określenie czym jest taki produkt. Ponadto, projektowane przepisy precyzują na jakich warunkach można umieścić w oznakowaniu napoju spirytusowego określenie „nalewka”. Przepisy te mają na celu lepsze informowanie konsumentów o cechach produktu, a także ochronę renomy tego określenia odnoszącego się do wyrobów tradycyjnie wytwarzanych w Polsce na bazie alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, destylatu pochodzenia rolniczego lub napoju spirytusowego, który w procesie maceracji części roślin lub owoców. W celu wyeliminowania niepewności prawnej w zakresie konieczności wskazywania wykazu składników dla takich produktów oferowanych do sprzedaży na etapie sprzedaży detalicznej np. w gastronomii, w projekcie rozporządzenia wprowadzono przepisy dotyczące zniesienia obowiązku podawania informacji o wykazie składników dla napojów o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2% objętościowych, które są oferowane do sprzedaży konsumentowi finalnemu lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania lub w przypadku pakowania takich napojów w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta finalnego lub ich pakowania do bezzwłocznej sprzedaży.”

Do 5 stycznia 2024 wpłynęło tylko stanowisko Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.

 

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.