powrót do Aktualności

Napoje bezalkoholowe i o niskiej zawartości alkoholu (LNA) – sytuacja na rynku UE, przepisy, trendy, statystyki

3 marca 2023

Został opublikowany Raport Komisji Europejskiej „Badanie dotyczące napojów o niskiej zawartości alkoholu/bezalkoholowych” („Study on low/no alcohol beverages”)[1].

Ogólnym celem badania jest przedstawienie obrazu aktualnej sytuacji rynkowej oraz prawnej napojów LNA, a także prognoza przyszłych trendów w zakresie produkcji i konsumpcji.

W badaniu przeanalizowano różne czynniki stojące za rosnącą konsumpcją napojów LNA w UE i opisano aspekty charakteryzujące zwyczaje konsumpcyjne w państwach członkowskich UE. Oprócz pierwotnych czynników związanych ze zdrowiem, unijni konsumenci napojów LNA wydają się coraz bardziej zwracać uwagę na jakość produktów, różnorodność wyboru i innowacyjność produktów.

Producenci napojów LNA podkreślali w szczególności trudności w komunikowaniu cech swoich produktów, które wynikały z:

  1. braku zharmonizowanych przepisów UE regulujących stosowanie określeń związanych z alkoholem, takich jak „niska zawartość alkoholu” i „bez alkoholu”, które są szeroko wykorzystywane do sprzedaży napojów LNA w UE;
  2. ograniczeń nałożonych przez prawodawstwo UE w odniesieniu do używania nazw handlowych AWP (Aromatised Wine Products) i nazw prawnych napojów spirytusowych;

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące wymagań prawnych dla napojów alkoholowych oraz napojów bezalkoholowych, w tym napojów funkcjonalnych.

Jeśli masz pytania dotyczące składu, oznakowania, reklamy, zasad wprowadzania do obrotu – skontaktuj się z Zespołem IGI FOOD LAW igifoodlaw@igifoodlaw.com

[1] European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Gentile, E., Gentile, M., Loi, A., et al., Study on low/no alcohol beverages : final report, Publications Office of the European Union, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2762/315469

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.