powrót do Aktualności

Napoje spirytusowe – ZMIANA PRZEPISÓW dot. znakowania

9 kwietnia 2019

Dzisiaj Rada przyjęła nowe przepisy mające na celu wyjaśnienie i ulepszenie ram prawnych określających definicję, opis, prezentację i etykietowanie napojów spirytusowych, w tym ich stosowanie w innych środkach spożywczych i ochronę oznaczeń geograficznych (OG).

Nowe Rozporządzenie w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylające rozporządzenie (WE) nr 110/2008 ma zagwarantować precyzyjne i przejrzyste zasady etykietowania napojów spirytusowych, takich jak whisky, brandy, koniak lub Ouzo w całej UE zgodne z przepisami rozporządzenia 1169/2011 dotyczącego przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Ponadto, ma zapewnić wyższy poziom harmonizacji składu tych napojów na poziomie europejskim, na przykład w odniesieniu do maksymalnego poziomu zawartości cukru.

Dzięki nowym ramom prawnym konsumentom ma być łatwiej dokonywać świadomych wyborów i kupować oryginalne produkty, ponieważ nowe przepisy zakazują nielegalnej aluzji lub odniesień do napojów spirytusowych i służą zachowaniu bardziej tradycyjnych metod produkcji.

Nowe rozporządzenie wprowadza również zmiany w zakresie lepszej ochrony oznaczeń geograficznych i skuteczniejszego zwalczania procederu podrabiania towarów.

Rozporządzenie wejdzie w życie 7 dni po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Oprócz niektórych przepisów dotyczących oznaczeń geograficznych, które będą stosowane dwa tygodnie od wejścia w życie rozporządzenia, większość nowych przepisów zacznie obowiązywać od 2021 r.

Z obserwacji rynku wynika, że wiele ze stosowanych w branży alkoholowej nazw fantazyjnych (marketingowych) można uznać za wprowadzające w błąd. Naruszenia przepisów rozporządzenia 1169/2011 dotyczą również sposobu prezentacji i rozmieszczenia treści na etykietach.

 

Temat znakowania alkoholi, w tym stosowanych jako składniki innych środków spożywczych a także w odniesieniu do kwestii deklarowania SMAKU tych napojów poruszymy jako jeden z wielu tematów podczas

IX Letniej Szkoły Prawa Żywnościowego
Skład Znakowanie Kontrola Żywności
4-5-6 czerwca 2019 r.

Osoby zainteresowane otrzymaniem projektu nowego rozporządzenia w wersji polskiej lub angielskiej prosimy o maila igifc@igifc.pl

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.