powrót do Aktualności

Kolejna wersja glikozydów autoryzowana – nowa substancja słodząca w żywności

30 marca 2023

WPROWADZENIE

Składniki, które mogą zastępować tradycyjny cukier cieszą się ogromną popularnością. Miód, melasa, cukier daktylowy czy brzozowy, to niektóre z popularnych cukrowych alternatyw. Coraz więcej opcji jest także wśród substancji słodzących, będących dodatkami do żywności. Dobrym przykładem są substancje czy preparaty pozyskiwane ze stewii (Stevia Rebauidana Bertoni). Oprócz pierwszych autoryzowanych dodatków pochodzących ze stewii – czyli glikozydów stewiolowych o numerze E 960a, dozwolone są glikozydy stewiolowe wytwarzane enzymatycznie (E 960c).

Ostatnio do unijnego wykazu dodatków zostały wpisane „glukozylowane glikozydy stewiolowe” (E 960d)[1]. (Rozporządzeniem 2023/447 weszło w życie 22 marca 2023 r.)

Nowe (lepsze) glikozydy

Jak wynika z preambuły do Rozporządzenia 2023/447 glukozylowane glikozydy mają lepszy profil słodyczy w porównaniu z innymi dozwolonymi substancjami słodzącymi, w tym glikozydami stewiolowymi ze stewii (E 960a). Warto więc rozważyć ich stosowanie np. w lodach, fermentowanych przetworach mlecznych, czy wyrobach kakaowych i czekoladowych (choć tylko dla tych o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukrów), pamiętając o zachowaniu ustalonych maksymalnych limitów zawartości.

Proces autoryzacji 

W przypadku autoryzacji ww. glikozydów nie było konieczności oceny nowych dowodów naukowych w zakresie bezpieczeństwa, ponieważ Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził:

„metabolizm glukozylowanych glikozydów stewiolowych jest wystarczająco podobny do już dopuszczonych glikozydów stewiolowych, w związku z czym uznano, że dane toksykologiczne uprzednio ocenione przez Urząd w odniesieniu do glikozydów stewiolowych (E 960a) potwierdzają ich bezpieczeństwo jako dodatku do żywności.”

Ponadto EFSA uznał, że nie ma obaw co do bezpieczeństwa stosowania glukozylowanych glikozydów stewiolowych jako dodatku do żywności w odniesieniu do takich samych proponowanych zastosowań i poziomów stosowania jak w przypadku glikozydów stewiolowych (E 960a-960c) stosowanych jako substancje słodzące.

ZNACZENIE DLA FIRM

Kolejne zmiany unijnego wykazu dodatków

E 960 d można stosować w żywności od 22 marca 2023 r. zgodnie z warunkami określonymi w przepisach.

Zmiany unijnego wykazu dodatków są dynamiczne, co wymusza konieczność ich stałego monitorowania, a często dostosowania produktów do tych zmian. Obserwując tempo składania nowych wniosków o autoryzację kolejnych preparatów/substancji można podejrzewać, że kolejne zmiany załącznika II do rozporządzenia czekają nas już wkrótce. Ocenie EFSA będą podlegać np. proszek z aceroli czy niektóre rodzaj błonnika. Jeśli przejdą pozytywnie proces autoryzacji, trzeba będzie stosować je na zasadach określonych w rozporządzeniu 1333/2008 (nie będą mogły być stosowne w celach technologicznych na takiej zasadzie jak tzw. zwykłe składniki, np. w przetworach mięsnych).

Wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej o stosowaniu dodatków technologicznych, poznać aktualne wyzwania, interpretacje i rozwiązania, zachęcamy do Zgłoszenia się na kwietniowy 3 godzinny webinar:

TECHNOLOGICZNE DODATKI DO ŻYWNOŚCI
Stosowanie, znakowanie, marketing, wprowadzanie do obrotu. Innowacyjne składniki zastępujące dodatki.

4 kwietnia 2023 r.

INFORMACJE PROGRAM ZGŁOSZENIE

[1] Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/447 z dnia 1 marca 2023 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania glukozylowanych glikozydów stewiolowych jako substancji słodzącej (Dz. U. UE. L. z 2023 r. Nr 65, str. 16).

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.