powrót do Aktualności

Nowa żywność – zgłaszanie badań i pytania do EFSA

22 września 2023

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zaleca zapoznanie się Wytycznymi administracyjnymi i Wytycznymi naukowymi dotyczącymi nowej żywności na możliwe najwcześniejszym etapie prac nad tą żywnością. Zdecydowanie lepiej poznać procedurę składania wniosków i wymagania dotyczące danych dla wniosku jak najwcześniej.

EFSA informuje, że potencjalni wnioskodawcy mają obowiązek zgłaszania badań zleconych lub prowadzonych od 27 marca 2021 r. przed ich datą rozpoczęcia. Procedurę powiadamiania o tych badaniach określono w jednych z wytycznych. Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłaszania badań można znaleźć również  na EFSA Connect.

EFSA co chwilę wydaje nowe przewodniki i instrukcje. Ponadto, większość wniosków przesłanych do EFSA jest wstrzymanych do czasu wyjaśnienia formalnych kwestii (STOP THE CLOCK). Może to świadczyć o tym, że wielu wnioskodawców ma problem z prawidłowym złożeniem dokumentów.

Jeśli w trakcie przygotowywania wniosku, nawet na bardzo wczesnym etapie są pytania merytoryczne można je skierować do EFSA, również za pomocą konta na EFSA Connect.

 

  • Zamierzasz składać wniosek na nową żywność?
  • Jesteś w trakcie prac nad dokumentacją dla nowej żywności?
  • Chcesz skonsultować status składnika?
  • Potrzebujesz dowodów na historię spożycia?
  • Masz wątpliwość czy składnik jest nową żywnością?
  • Zastanawiasz się, czy masz odpowiednie dowody potwierdzające, że żywność stosowano w znacznym stopniu w UE do spożycia przez ludzi przed 15 maja 1997 r.?

Napisz do nas: igifoodlaw@igifoodlaw.com

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.