powrót do Aktualności

Nowe wzory dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów – zmiana przepisów krajowych.

9 grudnia 2022

Trwają prace legislacyjne nad rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność oraz materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Projektowane rozporządzenie określa nowe wzory dokumentów i zastąpi Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. poz. 730 oraz z 2019 r. poz. 2097).

  • Załącznik 1 WZÓR Rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  • Załącznik 2 WZÓR Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  • Załącznik 3 WZÓR Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  • Załącznik nr 4 WZÓR Wniosek o wykreślenie z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  • Załącznik 5 WZÓR Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Z uzasadnienia projektu z 30 listopada 2022 r.wynika, że: „Wzory dokumentów określone w projekcie rozporządzenia zostały dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.). Ponadto w porównaniu do obecnie obowiązujących wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów, nowe wzory zostały opracowane z uwzględnieniem praktycznych doświadczeń wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów. Zaproponowane wzory wniosków dzięki formie tabelarycznej są prostsze do wypełnienia.”

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Osoby zainteresowane projektem prosimy o kontakt igifoodlaw@igifoodlaw.com

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.