powrót do Aktualności

Nowy wykaz grzybów dozwolonych do stosowania w żywności

4 grudnia 2022

Grzyby objęte wykazem przewidzianym w przepisach krajowych mogą być wprowadzane do obrotu lub stosowane do produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby. Od 3 grudnia 2022 r. obowiązuje nowy wykaz krajowy powiększony o kilkadziesiąt pozycji.

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 41 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia[1] „grzyby uprawne oraz grzyby rosnące w warunkach naturalnych, świeże lub suszone, objęte wykazem określonym na podstawie art. 44 pkt 1, mogą być wprowadzane do obrotu lub stosowane do produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby.”

Wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy[2]

3 grudnia weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające ww. rozporządzenie. Podstawowa zmiana polega na dodaniu kilkudziesięciu nowych pozycji grzybów. Aktualny wykaz zawiera 72 pozycje.

Do obrotu w Polsce jako żywność mogą być też wprowadzane grzyby lub ich przetwory, które uzyskały zezwolenie na wprowadzenie na rynek UE na podstawie przepisów dotyczących nowej żywności.[3] Np.

  • Olej z grzyba Mortierella alpina o wysokiej zawartości kwasu arachidonowego
  • Wyciąg chitozanowy z grzybów (Agarěcus bisporus; Aspergillus niger)
  • Ekstrakt z grzybni grzyba shiitake (Lentinula edodes)

ZNACZENIE DLA FIRM

Przed wprowadzeniem do obrotu jako żywność lub składnik żywności, należy sprawdzić czy dany grzyb jest uwzględniony w krajowym wykazie lub czy znajduje się w unijnym wykazie nowej żywności.

Warto także pamiętać, że grzyby oraz ich przetwory muszą spełniać wymagania określone dla środków spożywczych.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące możliwości zastosowania grzybów w środkach spożywczych igifoodlaw@igifoodlaw.com

 

[1] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132).

[2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1048 z późn. zm.).

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 327, str. 1 z późn. zm.).

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.