powrót do Aktualności

Nowy wykaz wód uznanych jako naturalne wody mineralne

2 grudnia 2022

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia 2022.119 opublikowane zostało Obwieszczenie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Główny Inspektor Sanitarny nie rzadziej niż raz w roku podaje do wiadomości, w formie obwieszczenia, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia, wykaz wód uznanych jako naturalne wody mineralne.

Załącznik do obwieszczenia z 17 listopada 2022 r. zawiera 151 naturalnych wód mineralnych.

Obwieszczenie można pobrać tutaj: http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2022/119/akt.pdf

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.