powrót do Aktualności

Ograniczenie marnowania żywności – nowe przepisy

13 marca 2024

13 marca 2024 Parlament Europejski w pierwszym czytaniu przyjął stanowisko w sprawie Wniosku dotyczącego DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów.

514 głosów za, 20 przeciw i 91 wstrzymujących się.

Bardziej rygorystyczne cele ograniczenia marnotrawstwa żywności

Posłowie proponują wyższe wiążące cele redukcji odpadów, które mają zostać osiągnięte na poziomie krajowym do 31 grudnia 2030 roku – co najmniej 20% w przetwórstwie i produkcji żywności (zamiast 10% proponowanych przez Komisję) oraz 40% na mieszkańca w handlu detalicznym, restauracjach, usługach gastronomicznych i gospodarstwach domowych (zamiast 30%). Parlament chce również, aby Komisja oceniła, czy należy wprowadzić wyższe cele na 2035 rok (odpowiednio co najmniej 30% i 50%), a jeśli tak, zwróci się do niej o przedstawienie wniosku ustawodawczego.

Kolejne prace legislacyjne zaplanowane są już po wyborach do PE w czerwcu br.

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.