powrót do Aktualności

Oświadczenia zdrowotne – wyjątki, w których nie trzeba podawać ilości składnika aktywnego

4 czerwca 2023

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia 1924/2006[1], jeżeli użyte jest oświadczenie żywieniowe lub zdrowotne w odniesieniu do składnika odżywczego uwzględnionego w tabeli wartości odżywczej (np. cukier, błonnik) podaje się ilość tego składnika odżywczego zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 1169/2011[2].

Jeśli oświadczenie odnosi się do substancji spoza tabeli wartości odżywczej (np. kofeina, likopen) to należy podać informację o zawartości tej substancji w tym samym polu widzenia, w którym znajduje się tabela wartości odżywczej i przedstawić ją zgodnie z art. 31-33 Rozporządzenia 1169/2011.

W przypadku suplementów diety informacje są podawane zgodnie z art. 8 dyrektywy 2002/46/WE[3] – tzn. w przeliczeniu na porcję zalecaną do spożycia w ciągu dnia.

W art. 1 ust. 2 Rozporządzenia 1924/2006 przewidziany został wyjątek od powyższej obowiązkowej deklaracji składnika, zgodnie z którym : „Artykuł 7 oraz art. 10 ust. 2 lit. a) i b)[4]nie mają zastosowania do produktów żywnościowych niepaczkowanych (łącznie ze świeżymi produktami, takimi jak owoce, warzywa lub chleb) przeznaczonych na sprzedaż konsumentowi finalnemu lub przeznaczonych dla zakładów żywienia zbiorowego, a także do produktów żywnościowych pakowanych w miejscu sprzedaży na życzenie kupującego lub paczkowanych w celu niezwłocznej sprzedaży.”

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące stosowania oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych oraz każdej innej informacji na temat żywności w oznakowaniu i reklamie. Zapraszamy do umówienia konsultacji z doradcami IGI FOOD LAW igifoodlaw@igifoodlaw.com

[1] Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 404, str. 9 z późn. zm.).

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 z późn. zm.).

[3] Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 183, str. 51 z późn. zm.).

[4] czyli dodatkowe obowiązkowe informacje związane ze stosowaniem oświadczeń zdrowotnych

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.