powrót do Aktualności

Oświadczenie zdrowotne dla [kofeiny] czarnej herbaty – opinia EFSA

6 lipca 2018

24 maja Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował przyjętą w kwietniu br. opinię naukową w sprawie oświadczenia dotyczącego związku pomiędzy spożyciem czarnej herbaty a poprawą (skupienia) uwagi (ang. Black tea and improvement of attention).

W lipcu 2017 r. wniosek o autoryzację tego oświadczenia na podstawie art. 13.5 rozporządzenia 1924/2006 w sprawie oświadczeń, złożyła firma Unilever. EFSA po analizie udostępnionych dowodów naukowych ocenił, że jest związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy spożyciem czarnej herbaty a poprawą skupienia uwagi [EFSA Journal 2018;16(5):5266].

W opinii wskazano również, że w celu osiągnięcia efektu, o którym mówi oświadczenie konieczne jest spożycie 2-3 porcji czarnej herbaty dostarczającej co najmniej 75 mg kofeiny. Ponadto, wszystkie te porcje muszą być spożyte w ciągu 90 minut.

Warto podkreślić, że EFSA w swojej opinii doprecyzował bardzo ważną kwestię stwierdzając, że efekt dla zdrowia owszem występuje, ale ze względu na zawartą w czarnej herbacie kofeinę: „Ze względu na zawartość kofeiny, czarna herbata poprawia (skupienie) uwagi” (ang. „Owing to its caffeine content, black tea improves attention”).

Kolejnym krokiem w procedurze autoryzacji oświadczenia będzie decyzja Komisji Europejskiej autoryzująca (lub odrzucająca) oświadczenie. KE w przypadku udzielenia autoryzacji, będzie miała też wpływ na ostateczną treść oświadczenia oraz warunki jego stosowania. Najbliższe posiedzenie Stałego Komitetu PAFF, podczas którego odbywają się głosowania w sprawie autoryzacji oświadczeń, odbędzie się 15 października 2018 r.

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony prze KE pozytywnie, Unilever będzie miał wyłączne prawo do korzystania z tego oświadczenia zdrowotnego przez  pięciu lat.

Prace KE nad tym oświadczeniem, które właściwie odnosi się do działania kofeiny, mogą być powiązane z dyskusją nad nierozwiązanym wciąż problemem dotyczącym oświadczeń w sprawie kofeiny, które od kilku lat są na liście „Pending”.

Unilever ubiegał się już wcześniej o autoryzację oświadczenia dotyczącego czarnej herbaty (ang. The Black tea from Camellia sinensis and helps to focus attention) w 2008 r. Jednak 10 lat temu EFSA uznał, że dostarczone dowody nie były wystarczające do stwierdzenia związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy spożyciem czarnej herbaty a pomocą w skupieniu uwagi [The EFSA Journal (2008) 906, 1-10].

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.