powrót do Aktualności

Podwójna jakość żywności – wskazówki dla producentów

21 lutego 2018

Produkty sprzedawane pod tą samą marką mogą mieć – co do zasady -różne cechy z uwagi na uzasadnione czynniki, takie jak miejsce wytworzenia lub preferencje klientów w danych regionach. Jednak niepokój niektórych państw członkowskich UE wzbudziło, już kilka lat temu, zjawisko podwójnej jakości produktów czyli towarów wprowadzanych do obrotu na jednolitym rynku pod tą samą marką lub znakiem towarowym, lecz o różnej zawartości, składzie lub jakości w poszczególnych państwach członkowskich UE.

Przykłady:

 • Kawa (napój) sprzedawana pod tą sama marką i w podobnym opakowaniu w dwóch krajach różni się pod względem zawartości kofeiny i cukru.
 • Zawartość ryb w mrożonych paluszkach rybnych oferowanych w poszczególnych krajach jest różna, mimo, że sprzedawane są w zasadniczo takim samym opakowaniu.
 • Mrożona herbata zawiera mniej cukru, a cukier zastępowany jest substancjami słodzącymi.

Komisja Europejska podjęła działania służące ograniczaniu stosowania tych praktyk. Przede wszystkim opracowywana jest metodologia umożliwiająca szybkie porównywanie cech produktów. W tym celu KE przeznaczyła 1 mln EUR dla Wspólnego Centrum Badawczego (Joint Research Centre – JRC). Weryfikowane jest też, których państw UE dotyczy problem.

W maju mają ruszyć badania (kontrole) w co najmniej 16 krajach UE. Badania te będą dotyczyły składu analogicznych produktów i będą obejmowały testy chemiczne oraz sensoryczne. Wyniki badań mają być przedstawione pod koniec 2018 r.

Ponadto, planowane na ten rok zmiany w przepisach unijnych dotyczących ochrony konsumentów („New Deal for Consumers”), mają m.in. za zadanie ograniczyć obecne praktyki dotyczące podwójnej jakości żywności.

 

ZNACZENIE DLA FIRM

We wrześniu 2017 r. opublikowane zostało Zawiadomienie Komisji w sprawie stosowania prawa UE w zakresie żywności i ochrony konsumenta w odniesieniu do kwestii związanych z podwójną jakością produktów – Szczególny przypadek żywności (2017/C 327/01). Ten dokument zbiera najważniejsze dla sprawy informacje i przedstawia w jaki sposób dokonać oceny, czy dana praktyka producentów żywności narusza dyrektywę o nieuczciwych praktykach handlowych. Zawarte w Zawiadomieniu wytyczne kierowane są głównie do instytucji kontrolnych, ale producentom w bezpośredni i praktyczny sposób pokazują, które z działań mogą być uznane za nieuczciwe praktyki rynkowe.

I tak, jeżeli w wyniku badań zidentyfikowane zostaną środki spożywcze, które:

 • pozornie wyglądają tak samo,
 • są wprowadzane do obrotu pod tą samą marką,
 • ale znacznie się różnią pod względem składu lub profilu sensorycznego

organy kontrolne muszą ocenić czy konieczne jest dalsze dochodzenie, aby ustalić, czy dane produkty wprowadzano do obrotu zgodnie z dyrektywą o nieuczciwych praktykach handlowych.

Temat jest rozwojowy, a rok 2018 będzie kluczowy dla określenia podejścia instytucji kontrolnych.

 

 • W jaki sposób zabezpieczyć się przed stwierdzeniem nieprawidłowości?
 • Jakie kary będą groziły w przypadku zidentyfikowania podwójnej jakości?
 • Których produktów dotyczy problem w największym stopniu?
 • Czy przedmiotem zainteresowań inspekcji będą również suplementy diety?
 • Czy zawartość różnych substancji dodatkowych ma znaczenie?

Zagadnienie omówimy i odpowiemy na powyższe pytania podczas VIII LSPŻ.

Serdecznie zapraszamy do udziału w

VIII LETNIEJ SZKOLE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO
SKŁAD ZNAKOWANIE KONTROLA ŻYWNOŚCI
5-6-7 czerwca 2018 r.
Warszawa Hotel DoubleTree by Hilton

 

Zostało tylko 6 miejsc. Do 23 marca możliwość uzyskania rabatu 20%

SZCZEGÓŁY TUTAJ

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.