powrót do Aktualności

Poziomy witaminy D dla różnych grup wiekowych – PRZEWODNIK

15 lutego 2023

Analiza trendów sprzedaży witaminy D jednoznacznie wskazuje na wzrost w nadchodzących latach. Suplementy diety będące źródłem witaminy D znajdują się w portfolio wielu firm.

Witamina D w suplementach diety w Polsce – prawo i rekomendacje

Formy chemiczne witaminy D, które mogą być stosowane w suplementach diety wymienione są w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu i oznakowania suplementów diety[1].

Zespół do spraw Suplementów Diety, który jest organem opiniodawczo-doradczym Głównego Inspektora Sanitarnego w uchwale 1/2021 ustalił maksymalne poziomy witaminy D w suplementach diety na poziomie:

 • 2 000 IU (50 µg) dla suplementów diety przeznaczonych dla zdrowej populacji osób dorosłych do 75 roku życia;
 • 4000 IU (100 µg) dla suplementów diety przeznaczonych wyłącznie dla osób zdrowych powyżej 75 roku życia.

Zespół wydał także rekomendacje dotyczące ostrzeżeń na etykietach stwierdzając, że „W oznakowaniu suplementów diety musi być umieszczone przeznaczenie z jednoznacznym uwzględnieniem grupy odbiorców”.

Witamina D w suplementach diety w Irlandii – nauka i praktyka

14 lutego 2023 r. irlandzki urząd Food Safety Authority of Ireland (FSAI) opublikował przewodnik „Vitamin D: Scientific Recommendations for 5 to 65 Year Olds Living in Ireland”

Wskazano w nim następujące rekomendacje dotyczące poziomów spożycia:

Dla zdrowych dzieci (5-11 lat) należy stosować dzienną suplementację witaminy D zawierającą 10 µg (400 IU):

 • podczas dłuższej zimy (od końca października do marca) dla osób o jasnej karnacji etnicznej
 • przez cały rok dla osób o ciemniejszej skórze

Zdrowa młodzież i dorośli (12-65 lat) powinni stosować codzienną suplementację witaminy D zawierającą 15 µg (600 IU):

 • podczas dłuższej zimy (od końca października do marca) dla osób o jasnej karnacji etnicznej
 • przez cały rok dla osób o ciemniejszej skórze
 • przez cały rok dla kobiet w ciąży, niezależnie od pochodzenia etnicznego.

Jednocześnie przedstawiciele FSAI w opublikowanym komunikacie podkreślają konieczność zwracania uwagi na zalecaną dzienną dawkę i nieprzekraczania jej, chyba że zaleci to lekarz. Zgodnie ze stanowiskiem  Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), górna tolerowana granica spożycia wynosi 50 µg dziennie dla dzieci i 100 µg dziennie dla dorosłych. Zalecana dzienna dawka odpowiednio 10 µg lub 15 µg dla dzieci i dorosłych to: ogólnie bezpieczny poziom suplementacji witaminy D, nawet w połączeniu z przyjmowaniem witaminy D z diety i żywności wzbogaconej.[2]

ZNACZENIE DLA FIRM

Górne poziomy zawartości składników aktywnych w tym witamin i składników mineralnych mogą różnić się między państwami członkowskimi. Taka sytuacja stanowi wyzwanie szczególnie w sytuacji wprowadzania jednego produktu na różne rynki wewnątrz UE.

 1. Z czego wynikają różnice w rekomendowanych poziomach witaminy D wewnątrz UE i co to oznacza dla producentów suplementów?
 2. Jakie znaczenie prawne mają uchwały Zespołu ds. Suplementów Diety?
 3. W jaki sposób należy określać maksymalny poziom składnika aktywnego?
 4. Kiedy niezbędne jest ostrzeżenie na etykiecie i czy należy powtarzać je w reklamie?

Na te pytania i wiele innych dotyczących aktualnych kwestii dla branży suplementowej (w tym zmiany przepisów) odpowiemy 28 marca podczas webinaru

SUPLEMENTY DIETY

Składniki, dozwolone poziomy, postępowanie wyjaśniające, Novel Food w suplementach, zanieczyszcenia, zmiana przepisów, wprowadzanie do obrotu

ZOBACZ PROGRAM I ZGŁOŚ SIĘ

 

Przewodnik  FSAI dostępny jest TUTAJ

[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 79).

[2] https://www.fsai.ie/news_centre/press_releases/vitamin_D_report_14022023.html

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.