powrót do Aktualności

Prace nad połączeniem NIZP-PZH-PIB z Narodowym Instytutem Leków (NIL)

30 września 2022

27 września 2022 r. weszło w życie Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2022 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego w celu połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Narodowego Instytutu Leków.[1]

Na mocy ww. Zarządzenia powołano Zespół roboczy do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby oraz warunków połączenia tych instytutów.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie i przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opinii zawierającej ocenę potrzeby połączenia NIZP PZH – PIB i NIL oraz propozycję warunków połączenia tych instytutów. Zespół zakończy swoją działalność z dniem przedstawienia ww. opinii.

Czym zajmuje się NIZP PZH – PIB[2]?

  • Monitorowaniem sytuacji zdrowotnej i oceną potrzeb zdrowotnych ludności w Polsce.
  • Monitorowaniem i oceną biologicznych, chemicznych i fizycznych czynników ryzyka dla zdrowia człowieka, w tym w aspekcie bezpieczeństwa żywności i wody.
  • Zabezpieczaniem ludności przed chorobami zakaźnymi i działaniami w zakresie prewencji chorób przewlekłych.
  • Analizami ekonomicznymi i systemowymi w ochronie zdrowia.
  • Prowadzi działalność ekspercką na potrzeby instytucji państwowych, Komisji Europejskiej oraz podmiotów gospodarczych.

Czym zajmuje się NIL[3]?

  • Narodowy Instytut Leków jest instytutem badawczym, działającym na rzecz ochrony zdrowia publicznego. Wśród najważniejszych zadań powierzonych przez Ministra Zdrowia jest prowadzenie kontroli jakości produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
  • Instytut pełni rolę biegłego instytucjonalnego w wielu sprawach związanych z fałszowaniem leków i suplementów diety. Zajmuje się również wykrywaniem substancji zabronionych w sporcie oraz nowych substancji psychoaktywnych. W NIL na podstawie wyników badań sporządzane są ekspertyzy dla organów ścigania oraz instytucji państwowych odpowiedzialnych za regulacje prawne w przedmiotowym zakresie.
  • Działalność Instytutu ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje takie dziedziny nauki jak farmacja, farmakologia, chemia, biochemia, biofizyka, mikrobiologia, biologia molekularna, epidemiologia, serologia, wakcynologia, diagnostyka. Wiele realizowanych projektów ma charakter nowatorski w skali kraju i Europy, między innymi w zakresie badań biologii komórki, mikrobiologii molekularnej, lekooporności drobnoustrojów, skuteczności programów nadzoru nad zakażeniami, efektywności szczepień ochronnych oraz leków przeciwbakteryjnych, a także badań nad nowymi narkotykami syntetycznymi.
  • Na prace Instytutu składają się badania naukowe, działania o charakterze kontroli państwowej, programy wdrożeniowe oraz działalność referencyjna, konsultacyjna i edukacyjna dla personelu placówek ochrony zdrowia, instytutów naukowych i wyższych uczelni.

 

[1] Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2022 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego w celu połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Narodowego Instytutu Leków (Dz. Urz. MZ z 2022 r. poz. 102).

[2] https://www.pzh.gov.pl/instytut/o-instytucie/

[3] https://www.nil.gov.pl/nil/o-instytucie/

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.