powrót do Aktualności

Prezydencja Francji w Radzie – znaczenie dla przemysłu spożywczego. Co z Nutri-Score?

3 stycznia 2022

Prezydent Francji Emmanuel Macron 9 grudnia 2021 r. przedstawił program prezydencji Francji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpoczęła się 1 stycznia 2022 r. Prezydent wskazał na 3 osie francuskiej prezydencji zawarte w motto „Odbudowa, siła i poczucie przynależności”.

Wspominając obecny kontekst kryzysu zdrowotnego i klimatycznego, w którym będzie miała miejsce sześciomiesięczna prezydencja, Macron przypomniał cele UE dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. i osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Wezwał w szczególności do „nowego europejskiego modelu wzrostu”, który spełniłby swoje ambicje klimatyczne.

Aby spełnić cele klimatyczne UE, prezydencja francuska będzie w szczególności dążyć do wprowadzenia środków lustrzanych w umowach o wolnym handlu oraz ograniczać import towarów związanych z wylesianiem poprzez zakaz importu produktów zagranicznych powodujących wylesianie (np. soi, produktów mięsnych itp.). Potwierdzone zostało również znaczenie przyjęcia środków na rzecz stopniowego wycofywania pestycydów i zapewnienia wysokich standardów rolnictwa.  

Czy wdrożenie systemu Nutri-Score jako obowiązkowego elementu znakowania żywności wartością odżywczą na froncie opakowania będzie jednym z priorytetów prezydencji francuskiej? Nie ma oficjalnego potwierdzenia takiego planu. Jednocześnie pojawiają się informacje, również ze strony francuskich urzędników, o konieczności weryfikacji algorytmu i metodologii obliczeń, na których ten system bazuje[1].

JAKA JEST ROLA RADY UE?

Rada jest pojedynczym podmiotem prawnym, ale zbiera się w 10 różnych składach zależnie od tematu, który ma omawiać. W posiedzeniach Rady uczestniczą przedstawiciele każdego z państw członkowskich w randze ministerialnej. Są to więc ministrowie lub sekretarze stanu. Mają oni prawo podejmować zobowiązania w imieniu swojego rządu i brać udział w głosowaniu.

Rada UE jest ważnym organem decyzyjnym UE.

  • Negocjuje i przyjmuje akty ustawodawcze
  • Koordynuje politykę państw członkowskich
  • Tworzy wspólną unijną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa
  • Zawiera umowy międzynarodowe
  • Uchwala budżet UE

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie UE. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE.

Państwa członkowskie, które mają kolejno sprawować prezydencję, ściśle ze sobą współpracują trójkami. Każda grupa trzech państw wyznacza długofalowe cele i przygotowuje wspólny program tematów i ważnych spraw, którymi Rada będzie się zajmować przez 18 miesięcy. Na podstawie tego programu każde z trzech państw opracowuje własny, bardziej szczegółowy 6-miesięczny program. Obecna grupa składa się z Francji, Czech i Szwecji.

Najbliższa prezydencja Polski w Radzie będzie od stycznia do czerwca 2025 roku. Polska będzie tworzyła trójkę razem z Danią i Cyprem.

Źródła:

https://www.safefoodadvocacy.eu/emmanuel-macron-unveils-the-priorities-of-the-french-eu-presidency/

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/

[1] https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/france-might-drop-support-for-nutri-score-say-italians/

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.