powrót do Aktualności

Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia OPUBLIKOWANY

2 stycznia 2023

2 stycznia 2023 roku został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Projektowana zmiana ma doprecyzować i uszczegółowić zasady dotyczące reklamy suplementów diety w zakresie nieuregulowanym obecnie w przepisach ustawy, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia konsumentów oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat suplementów diety.

Jedną z propozycji dotyczy wprowadzenia obowiązkowej informacji w prezentacji lub reklamie suplementu diety o następującej treści:

„Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych.”.

Zmiana przepisów ma polegać również na wprowadzeniu zmian w zakresie postępowania wyjaśniającego: gdy w ramach prowadzonego postępowania GIS zobowiąże podmiot działający na rynku spożywczym do przedłożenia opinii jednostki naukowej lub Prezesa URPL, termin na jej przedłożenie wynosi 6 miesięcy od dnia doręczenia wniosku o wydanie opinii jednostce naukowej lub Prezesowi URPL. Podmiot jest zobowiązany wystąpić, za pośrednictwem GIS, do jednostki naukowej lub do Prezesa URPL z wnioskiem o wydanie ww. opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma ze zobowiązaniem do jej przedłożenia.

Przewidziano ograniczenia dotyczące sposobu oraz miejsc prowadzenia prezentacji lub reklamy suplementów diety. Zgodnie z propozycją: Prezentacja i reklama nie może być prowadzona w jednostkach systemu oświaty, w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w aptekach i punktach aptecznych, z wyjątkiem prezentowania suplementów diety w wydzielonych miejscach umieszczonych w polu widzenia kupującego, które muszą być oddzielone od miejsc, na których są prezentowane produkty lecznicze, wyroby medyczne i kosmetyki, i nie mogą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie punktu obsługi klienta, sklepach zielarsko-medycznych, sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego i sklepach ogólnodostępnych, z wyjątkiem prezentowania suplementów diety w wydzielonych miejscach umieszczonych w polu widzenia kupującego, które nie mogą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie punktu obsługi klienta. […]

Zmianie ulega również wysokość kary za naruszenie przepisów dot. reklamy i prezentacji:

Kto prowadzi prezentację lub reklamę niezgodną z wymaganiami określonymi w art. 27a podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 1 000 000 zł.

Projekt trafił do uzgodnień resortowych.

O kolejnych etapach prac będziemy informować na bieżąco.

 

O tym jak planowane zmiany wpłyną na funkcjonowanie firm oraz prezentację i reklamę opowiemy w szczególe

28 marca podczas webinaru:

SUPLEMENTY DIETY
Składniki, dozwolone poziomy, postępowanie wyjaśniające, Novel Food w suplementach, ZANIECZYSZCZENIA, wprowadzanie do obrotu, 
nadchodzące zmiany w przepisach

Zobacz program i zgłoś się!

SZCZEGÓŁY

 

Projekt zmiany ustawy dostępny jest tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12367901/12941895/12941896/dokument598088.pdf

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.