powrót do Aktualności

Rozstrzygnięcie w sprawie naszego Klienta: Wysokobiałkowy koncentrat białka grochu nie jest NOVEL

4 marca 2024

Zgodnie z rozporządzeniem 2015/2283[1] jeżeli podmioty działające na rynku spożywczym nie są pewne, czy żywność, którą zamierzają wprowadzić na rynek w Unii, objęta jest zakresem stosowania tego rozporządzenia, konsultują się z państwem członkowskim przekazując niezbędne informacje umożliwiające ustalenie, czy dana żywność jest nową żywnością.

Państwa członkowskie mogą konsultować się z pozostałymi państwami członkowskimi i z Komisją (i zwykle to robią).

Wyzwaniem w tej procedurze było przedstawienie argumentacji wskazującej na zależność pomiędzy informacjami dotyczącymi izolatów i koncentratów. O tę kwestię dopytywał się też GIS. Zebrane przez IGI FOOD LAW argumenty, przy bardzo dobrym wsparciu merytorycznym naszego Klienta, przyczyniły się do wyjaśnienia sprawy i uzyskania stanowiska, że wysokobiałkowy koncentrat białka grochu nie jest nową żywnością.

Dlaczego jest to bardzo dobra wiadomość?  

Dlaczego w przypadku wątpliwosći odnośnie statusu warto skorzystać z procedury? Przede wszystkim wątpliwości zostają rozwiane co pozwala na spokojną (ze względu na ten aspekt prawny) dystrybucję żywności w całej Unii Europejskiej. Szczególnie uwzględniając fakt, że nowa żywność bez zezwolenia jest nielegalna, nie może znajdować się w obrocie i często jest przedmiotem zgłoszenia do RASFF.

Wnioskodawca otrzymuje pisemne stanowisko organu, do którego składał wniosek (w Polsce GIS) o wynikach postępowania konsultacyjnego. Dodatkowo informacja w tej sprawie publikowana jest na stronie Komisji Europejskiej. Z doświadczenia wiemy, że są to dokumenty i informacje, o które firmy są coraz częściej pytane na targach i wystawach oraz w codzienny relacjach B2B.

Ważne: stanowisko dotyczy składnika o konkretnej charakterystyce i uzyskiwanego konkretnymi metodami poprodukcyjnymi. Nie jest wykluczone, że inne metody produkcji lub uzyskany poziom koncentracji białka mogą przyczynić się do uznania żywności za nową żywność.

Wkrótce informacje o kolejnych wnioskach, które opracowaliśmy dla naszych Klientów oraz złożonych wnioskach na nową żywność.  

Jeśli masz pytania dotyczące:

  • Tego czy żywność jest nową żywnością
  • Chcesz wiedzieć czy składnik, który posiadasz jest tożsamy z żywnością, która ma już autoryzację
  • Chcesz złożyć wniosek w sprawie nowej żywności
  • Nie wiesz, jak poruszać się po portalu e-submission
  • Chcesz przeszkolić swój zespół z tych zagadnień

NAPISZ DO NAS igifoodlaw@igifoodlaw.com

MAMY WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 327, str. 1 z późn. zm.).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.