powrót do Aktualności

Rozszerzenie listy alergenów? Znakowanie żywności.

25 lutego 2019

Na rynku pojawiają się nowe środki spożywcze, które nie mają historii spożycia, stale zmieniają się nawyki żywieniowe konsumentów oraz stosowane są nowe metody przetwarzania żywności. Z tego powodu konieczny jest odpowiedni monitoring mający na celu ocenę wpływu tych zmian na zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów.

Francuski Urząd zajmujący się bezpieczeństwem żywności ANSES (French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety) w swoim raporcie na temat alergii pokarmowych, przedstawił szereg zaleceń mających na celu zapewnienie lepszego monitorowania alergii pokarmowych i zaleca dostarczanie lepszych informacji lekarzom i konsumentom cierpiącym i narażonym na alergie pokarmowe.

Z raportu wynika, że w przypadku takich składników jak: gryka, mleko od młodych kóz i owiec, kiwi, orzeszki pinii, Alfa- galaktoza (obecna w mięsie i nabiale), groch i soczewica ryzyko reakcji  anafilaktycznych może być wyższe niż w przypadku alergenów, których deklaracja na podstawie przepisów prawa żywnościowego jest obowiązkowa (Rozp. 1169/2011).

ANSES zaleca REGULARNE AKTUALIZOWANIE LISTY ALERGENÓW.

Zauważono również, że zwiększone ryzyko na reakcję alergiczną występuje podczas podróży zagranicznych. Z tego powodu zarekomendowano opracowanie przewodników dla osób podróżujących. Specjalne przewodniki na temat alergii pokarmowych powinny być również skierowane do lekarzy.

W najbliższym czasie dowiemy się, czy Francja będzie wnioskowała o zmiany załącznika II do Rozporządzenia 1169/2011 (SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI), co mogłoby mieć znaczenie dla znakowania żywności w całej UE. Komisja Europejska w swoich wytycznych przedstawiła w jaki sposób można wnioskować o aktualizację tego załącznika.

W USA od zeszłego roku trwają prace nad rozszerzeniem listy alergenów o sezam, który obecnie nie jest uwzględniony na liście alergenów, które obowiązkowo należy deklarować.

W UE ciągle czekamy na propozycję aktu wykonawczego Komisji Europejskiej dotyczącego możliwej i niezamierzonej obecności w żywności substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, z uwzględnieniem kwestii stosowania komunikatów  „Może zawierać…”, „Może zawierać śladowe ilości….” czy „Wyprodukowane w zakładzie, w którym stosuje się również ….”.

Przy okazji publikacji raportu i zaleceń ANSES pojawiają się po raz kolejny bardzo ważne pytania:

  • Czy – a jeśli tak to – w jaki sposób powiadomić konsumentów o zawartości lub potencjalnej zawartości składników alergennych, których zgodnie z przepisami nie ma obowiązku deklarować w składzie, choć są badania potwierdzające ich alergizujące działanie?
  • Czy jeśli producent ma wiedzę potwierdzoną właściwymi uzasadnieniami naukowymi na temat tego, że dany składnik może powodować alergie, to powinien taką informację przekazać konsumentom na etykiecie? A może rozporządzenie 178/2002 go do tego zobowiązuje?

Z raportów RASFF wynika, że cały czas jest poważny problem związany z deklaracją alergenów. Szczególnie, dotyczy on alergenów wnoszonych ze składnikami składnika złożonego.

Inne kwestie, które często są tematem zapytań firm to:

  • Grupowanie alergenów
  • Odnoszenie się do nazwy składnika powodującego alergie
  • Nazwy zbóż, a zawartość glutenu

 

 

Najważniejsze i najbardziej problematyczne kwestie związane z deklaracją alergenów, omówimy na przykładach podczas najbliższych warsztatów IGIFC:

27 marca 2019 r. Warszawa

„ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI 1169/2011″
aktualności, interpretacje, podejście inspekcji, przegląd orzecznictwa na podstawie przykładów z rynku 

ZGŁOŚ się TUTAJ

Wyjątkowy PROGRAM I SZCZEGÓŁY 

4-6  czerwca 2019  IX LETNIA SZKOŁA PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO
Skład – Oznakowanie – Kontrola
Warsztaty Stosowania Prawa Żywnościowego

Szczegóły wkrótce

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.