powrót do Aktualności

SKŁADNIKI ŻYWNOŚCI – Nowa dozwolona substancja dodatkowa może już być stosowana. E 322a – lecytyna owsiana.

31 lipca 2022

W wyrobach kakaowych i czekoladowych można już stosować lecytynę owsianą. Jest to nowa dozwolona substancja dodatkowa o numerze E 322a.

WPROWADZENIE

Lecytyna owsiana jest frakcjonowanym olejem owsianym, który działa jako emulgator i ułatwia produkcję wyrobów kakaowych i czekoladowych poprzez zmniejszenie lepkości i granicy plastyczności wyrobów czekoladowych. Umożliwia to łatwe pompowanie roztopionej czekolady podczas przetwarzania. Ponadto lecytyna owsiana zapobiega pojawianiu się na powierzchni produktów wykwitu tłuszczu – szarawego nalotu – podczas przechowywania.

Ocenę bezpieczeństwa lecytyny owsianej ocenił EFSA w 2019 roku[1].

Na podstawie rozporządzenia 2022/1023[2] lecytyna owsiana została dodana do wykazu dozwolonych substancji dodatkowych i może być stosowana jako emulgator w kategorii „wyroby kakaowe i czekoladowe objęte dyrektywą 2000/36/WE[3]” przy maksymalnym poziomie stosowania wynoszącym 20 000 mg/kg.

Specyfikacja E 322a zawarta jest w załączniku II do rozporządzenia 231/2012[4].

ZNACZENIE DLA FIRM

W żywności wprowadzanej na rynek UE można od 19 lipca 2022 r. stosować lecytynę owsianą. Jest ona dozwolona do stosowania w wyrobach kakaowych i czekoladowych, na warunkach określonych w przepisach.

Nazwa przewidziana w przepisach dla tej nowej substancji dodatkowej to „lecytyna owsiana”, numer to E 322a.

Czasami plany zastosowania alternatyw dla substancji dodatkowych spotykają się z ograniczeniami prawnymi. Stosowanie dodatków technologicznych i funkcjonalnych wymaga dobrego rozeznania się w aktualnym stanie prawnym, ma to także przełożenie na znakowanie (np. clean label, plant-based).

27 września będziemy te kwestie omawiać na przykładach podczas webinaru

TECHNOLOGICZNE DODATKI DO ŻYWNOŚCI
Stosowanie, znakowanie, marketing, wprowadzanie do obrotu.

Innowacyjne składniki zastępujące dodatki.

W programie m.in.:

  • Kwalifikacja „zwykły” składnik vs. dodatek
  • Żywność barwiąca –kwalifikacja składnika i zasady znakowania?
  • Jak opisywać dodatki poza wykazem?
  • Naturalny? Roślinny? Zrównoważony? składnik technologiczny i funkcjonalny – zasady stosowania treści – prawo i praktyka na podstawie przykładów z rynku.
  • Substancje dodatkowe a „prosty skład”
  • Procedury wprowadzania do obrotu nowych innowacyjnych składników technologicznych – przegląd, niezbędne dane, terminy, koszty

ZGŁOŚ SIĘ:  FORMULARZ

Rabat 20% tylko do 26 sierpnia

[1] https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5969

[2] Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1023 z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania lecytyny owsianej w wyrobach kakaowych i czekoladowych objętych dyrektywą 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 172, str. 5).

[3] Dyrektywa 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnosząca się do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U. UE. L. z 2000 r. Nr 197, str. 19 z późn. zm.).

[4] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiające specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. UE. L. z 2012 r. Nr 83, str. 1 z późn. zm.).

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.