powrót do Aktualności

Sprzedaż żywności przez Internet – marketing żywności w e-sklepach (i aptekach)

11 marca 2020

WPROWADZENIE

Wiedza na temat znakowania żywności jest konieczna przy tworzeniu treści etykiet środków spożywczych. Osoby odpowiedzialne za to zadanie muszą znać przepisy rozp. 1169/2011 w sprawie informacji dla konsumentów, które określa zasadnicze wymogi wobec treści obowiązkowych i dobrowolnych, zamieszczanych m.in. na opakowaniach. Powszechnie znana jest także treść art. 7 zakazującego wprowadzania konsumentów w błąd, m.in. poprzez sugerowanie, że dany produkt ma jakieś szczególne cechy czy właściwości, choć inne – podobne do niego – także je posiadają.

Zakres stosowania art. 7 nie powinien budzić wątpliwości, ponieważ w ww. rozporządzeniu jasno wskazano, że zakaz w nim określony dotyczy zarówno informacji podanych na etykietach, jak też w reklamie oraz prezentacji środków spożywczych (w tym otoczenia, w jakim są one prezentowane).

Reklama i prezentacja żywności sprzedawanej na odległość, np. w sklepach internetowych nie zawsze jest zgodna z ww. przepisem. Art. 14 określający podstawowe dane, które należy przekazać konsumentom przed zakupem jest znany większości podmiotów, ale pozostałe wymogi i ograniczenia – już niewielu z nich.

ZNACZENIE DLA FIRM

Właściciele e-sklepów z żywnością często nie mają świadomości wymogów w zakresie prezentacji i reklamy środków spożywczych. Nie korzystają z nich na co dzień, ponieważ posługują się głównie informacjami podawanymi na opakowaniach lub opisami przekazywanymi przez dostawców. Prowadzi to bardzo często do nieprawidłowości, których stwierdzenie w ramach urzędowej kontroli wiąże się z nałożeniem sankcji.

Przykłady błędów:

 • Tworzenie nazw zakładek w sposób naruszający przepisy
 • Niewłaściwa kategoryzacja produktów, która może wprowadzać w błąd
 • Opisywanie każdego produktu (niezależnie od kategorii) tymi samymi wyróżnikami, co w wielu przypadkach skutkuje naruszeniem opisanego na wstępie zakazu z art. 7, np. obowiązkowe zaznaczanie dla soku owocowego czy oleju następujących wyróżników:
  TAK NIE
bez cukru X  
bez glutenu X  
bez drożdży X  
bez cholesterolu X  
bez laktozy X  

 

Wskazane problemy to tylko jedne z wielu, które stwierdza się w odniesieniu do informacji prezentowanych na temat żywności w Internecie. Nadal powszechne jest chociażby przypisywanie żywności właściwości leczniczych lub profilaktycznych, co jest zakazane na mocy przepisów mających zastosowanie od wielu lat.

W ostatnim czasie lawinowo rośnie liczba powiadomień zgłaszanych przez przedsiębiorców do organów kontrolnych o naruszeniu przepisów dot. informacji na temat żywności. Takie zgłoszenia są rozpatrywane i w uzasadnionych przypadkach inspekcje podejmują stosowane działania.

Jeżeli:

 • Chciałbyś poznać zasady sprzedaży żywności na odległość (np. przez Internet)
 • Nie masz pewności się jakie dane o produkcie muszą być podane przed dokonaniem zakupu, a jakie w momencie dostawy do odbiorcy?
 • Nie wiesz co robić w przypadku rozbieżność danych na stronie i na etykiecie?
 • Masz wątpliwość jak zgodnie z przepisami opisywać produkty, nazywać poszczególne kategorie/zakładki
 • Zastanawiasz się, czy nazwa zakładki „ZDROWA ŻYWNOŚĆ” / ORGANIC FOOD może naruszać przepisy?
 • Rozważasz dodanie informacji encyklopedycznych na temat produktu lub jego składników
 • Nie wiesz w jakim zakresie odpowiadasz za informacje podane w e-sklepie i przed jakimi inspekcjami
 • Nie masz pewności czy dokonałeś wszelkich niezbędnych zgłoszeń swojej działalności

Wyślij do nas maila na adres igifc@igifc.pl wpisując w tytule: TAK – będzie to dla nas znak, że interesują Cię opisane zagadnienia i z myślą o Tobie przygotujemy program praktycznego warsztatu pt. SPRZEDAŻ ŻYWNOŚCI PRZEZ INTERNET.

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.