powrót do Aktualności

Średnia wartość odżywcza – ZNAKOWANIE

31 stycznia 2024

Zasady znakowania wartością odżywczą są określone w rozporządzeniu 1169/2011[1] w artykułach 30-35. Choć reguły są znane od lat, to nadal ich stosowanie może budzić wątpliwości, często są także podstawą nieprawidłowości stwierdzanych przez organy kontrolne. Z uwagi na konstrukcje prawne użyte w tych 6 ww. artykułach nie czyta ich się łatwo, co utrudnia właściwą interpretację.

Przykład:

Komunikat: „Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2000 kcal)” musi być zmieszczony w sytuacji, w której w tabeli zadeklarowano % RWS dla makroskładników w 100 g/100 ml, zgodnie z załącznikiem XIII cześć B (czyli nie trzeba go podawać, jeśli podajemy % RWS dla witamin i składników mineralnych).

„Wartości średnie”?

W interpretacji przepisów dotyczących znakowania wartością odżywczą pomocne jest Zawiadomienie Komisji Europejskiej 2018/C 196/01[2], w którym są m.in. wskazówki odnośnie do deklarowania znikomych ilości składników odżywczych. W tym dokumencie odnajdziemy także potwierdzenie dopuszczalnych wahań dla poszczególnych składników odżywczych.

Jednocześnie należy zauważyć, że skoro wartości deklarowane w tabeli mogą się wahać w określonych granicach, to nie jest właściwe dopisywane do tabeli nagłówka: „Średnie wartości odżywcze”. Wszystkie wartości podane w tabeli stanowią z założenia wartości średnie, zatem podkreślanie tego faktu jest zbędne. Ponadto, nagłówek w ogóle – z perspektywy wymogów rozporządzenia 1169/2011 – nie jest konieczny.

Praktyczne informacje dotyczące tworzenia tabeli wartości odżywczej będziemy prezentować 20 lutego.

Autorka: Joanna Olszak, Doradca ds. Prawa Żywnościowego IGI FOOD LAW

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące stosowania przepisów prawa żywnościowego igifoodlaw@igifoodlaw.com

Zapraszamy na webinar, podczas którego będziemy prezentować praktyczne wskazówki i wyjaśniać kwestie budzące wątpliwości w zakresie znakowania wartością odżywczą.

Znakowanie wartością odżywczą & Oświadczenia żywieniowe & Profile składników odżywczych

20 lutego 2024

2,5 godziny webinar 

ZOBACZ PROGRAM I ZGŁOŚ SIĘ TUTAJ 

 

[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 z późn. zm.).

[2] Zawiadomienie Komisji w sprawie pytań i odpowiedzi dotyczących stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. U. UE. C. z 2018 r. Nr 196, str. 1 z późn. zm.).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.