powrót do Aktualności

Stało się: Zakaz stosowania pochodnych hydroksyantracenu w żywności na rynku unijnym jest faktem

19 marca 2021

 

W Dzienniku Urzędowym UE z 19 marca 2021 r. zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/468 z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do gatunków roślin zawierających pochodne hydroksyantracenu.

 

WPROWADZENIE

Po kilkuletniej dyskusji na poziomie unijnym, bazując na ocenie ryzyka przeprowadzonej przez EFSA, opierając się na kluczowej zasadzie prawa żywnościowego, czyli zasadzie ostrożności, Komisja Europejska przyjęła Rozporządzenie zmieniające Rozporządzenie nr 1925/2006 w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji.

Rozporządzeniem 2020/468 zostały wprowadzone następujące zmiany w załączniku III rozporządzenia nr 1925/2006: SUBSTANCJE, KTÓRYCH STOSOWANIE W ŻYWNOŚCI JEST ZAKAZANE, OGRANICZONE LUB PODLEGA KONTROLI PRZEZ WSPÓLNOTĘ

 

W części A załącznika III – „Substancje zakazane” wprowadza się substancje:

  • „aloeemodyna i wszystkie preparaty, w których substancja ta jest obecna”;
  • „emodyna i wszystkie preparaty, w których substancja ta jest obecna”;
  • „preparaty z liści gatunków Aloe zawierające pochodne hydroksyantracenu”;
  • „dantron i wszystkie preparaty, w których substancja ta jest obecna”;

 

Część C Załącznika III – „Substancje podlegające kontroli przez Wspólnotę” wprowadza się substancje:

  • „preparaty z korzeni lub kłączy Rheum palmatum L. lub Rheum officinale Baillon i ich hybryd zawierające pochodne hydroksyantracenu”;
  • „preparaty z liści lub owoców Cassia senna L. zawierające pochodne hydroksyantracenu”;
  • „preparaty z kory Rhamnus frangula L. lub Rhamnus purshiana DC. zawierające pochodne hydroksyantracenu”

 

Przepisy unijnego prawa żywnościowego nie regulują kwestii maksymalnych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia żywności pochodnymi hydroksyantracenu. Brak także regulacji w zakresie metodologii badań.

 

 

ZNACZENIE DLA FIRM

Rozporządzenie nie przewiduje okresu przejściowego. Oznacza to, że jego przepisy będą stosowane od 8 kwietnia 2021 r. Pamiętajmy, że nowe przepisy dotyczą produktów wprowadzonych do obrotu. Oznacza to, że zastosowanie mają do środków spożywczych, które w dniu produkcji mogły być zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

To nie jest koniec prac nad zmianami załączników Rozporządzenia nr 1925/2006. Warto śledzić prace na poziomie unijnym, aby w odpowiednim czasie dostosować się [bez strat] do zmian. Na bieżąco informujemy o pracach w naszym NEWSLETTERZE, AKTUALNOŚCIACH i na LinkedIn.

O szczegółach sprawy i przebiegu prac pisaliśmy w Aktualnościach IGIFC tutaj: https://igifoodlaw.com/zakaz-stosowania-pochodnych-hydroksyantracenu-w-zywnosci-na-rynku-unijnym/

 

Link do rozporządzenia 2021/468 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0468&from=EN

 

 

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące tego jak zmiana przepisów wpłynie na Wasze produkty znajdujące się w obrocie prosimy o wiadomość: igif@igifc.pl

 

 

Autorka: Izabela Tańska, Doradca ds. Prawa Żywnościowego, CEO, IGI Food Consulting

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.