powrót do Aktualności

Suplementy diety i nowa żywność – sprzedaż w Internecie

9 marca 2018

 

Na podstawie Zalecenia Komisji z lipca 2017 r. w sprawie skoordynowanego planu kontroli w zakresie kontroli urzędowej niektórych środków spożywczych wprowadzanych do obrotu przez Internet, państwa członkowskie UE (w tym Polska) skontrolowały w ciągu kilku miesięcy przestrzeganie wybranych przepisów prawa żywnościowego.

Zalecenie miało związek z programem służącym:

  • ochronie konsumentów przed wprowadzającymi w błąd praktykami mogącymi prowadzić do spożywania niebezpiecznej żywności, oraz
  • wzmocnieniu urzędowej kontroli internetowej oferty i sprzedaży żywności.

Przedmiotem programu było sprawdzenie dwóch potencjalnych naruszeń prawa żywnościowego:

  • stosowania w ofercie suplementów diety oświadczeń leczniczych dotyczących zapobiegania schorzeniom kości i stawów lub ich leczenia lub odwołujących się do takich właściwości (z uwzględnieniem opisów oraz zdjęć przedstawiających np. zapalenie stawów (prezentowane zwykle jako czerwone koło na tle stawów)
  • sprzedaży produktów zawierających niedozwolone składniki:

– agmatyna siarczan 4-aminobutyloguanidyny (zazwyczaj oznaczony na etykietach jako „siarczan agmatyny”),
            – Acacia rigidula,
            – Epimedium grandiflorum (Epimedium wielkokwiatowe),
            – Hoodia gordonii;

Zalecenie precyzuje jakie hasła należało wpisywać w ramach kontroli. Są to m.in.:

  • wyrażenia związane z pewnymi schorzeniami kości i stawów (np. reumatyzm, osteoartroza, osteoporoza, zapalenie, zapalny, ból, choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalenie stawów, zwyrodnieniowy, choroba, zaburzenie, złamanie, leczenie, kości, stawy, stawy biodrowe, kolana, chrząstki) oraz
  • słowa kluczowe „żywność”, „suplement diety” lub „suplement żywnościowy”

Niezgodności były zgłaszane przez Państwa Członkowskie do 10 listopada 2017 r.

Jak wynika z raportu opracowanego przez Komisję Europejską na podstawie danych przekazanych przez 25 państw członkowskich a także Szwajcarię i Norwegię, 1100 stron internetowych zostało sprawdzonych i zidentyfikowano 428 ofert nieautoryzowanej nowej żywności oraz 351 suplementów prezentowanych z wykorzystaniem oświadczeń leczniczych. W zdecydowanej większości za ww. nieprawidłowości odpowiadają przedsiębiorcy, których siedziba znajduje się w Państwie Członkowskim zgłaszającym daną nieprawidłowości.

 

ZNACZENIE DLA FIRM

Część stwierdzonych w ramach kontroli nieprawidłowości zgodnie z obowiązującymi przepisami została zgłoszona do RASFF. Zaskakująca dla autora raportu jest liczba nieprawidłowości dotycząca stosowania oświadczeń leczniczych. Wysoki odsetek niezgodnych ofert jest wyraźnym sygnałem dla Komisji i Państw Członkowskich UE, że kontrola eCommerce musi zostać wzmocniona. W tym względzie Komisja podjęła szereg działań na rzecz wsparcia organów państw członkowskich właściwych ds. kontroli handlu elektronicznego, są to następujące działania:

  • szkolenie inspektorów w kontroli ofert internetowych,
  • tworzenie punktów kontaktowych do współpracy z najważniejszymi platformami handlu elektronicznego i rynkami, w tym mediami społecznościowymi,
  • dążenie do współpracy z dostawcami usług płatniczych i
  • dostosowywanie ustawodawstwa oraz elektronicznych systemów raportowania do potrzeb oficjalnej kontroli eCommerce.

 

DLA PRZYPOMNIENIA

Przepisy dotyczące stosowania oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych (rozporządzenie 1924/2006) a także zakazujące wskazywania na właściwości lecznicze żywności (rozporządzenie 1169/2011) mają zastosowanie również do reklamy i prezentacji żywności w Internecie. Ponadto, jak wynika z naszych obserwacji, wciąż jest ogromna liczba sklepów internetowych niespełniających wymagań w zakresie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności w sprzedaży na odległość. Wymogi te zostały wprowadzone rozporządzeniem 1169/2011 i stosuje się je od dnia 13 grudnia 2014 r.

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.