powrót do Aktualności

Suplementy diety w butelkach z przymocowaną nakrętką

28 czerwca 2024

O wymogach dyrektywy SUP (czyli dyrektywy nr 2019/904, tzw. Single Use Plastic Directive) mówi się dużo w branży spożywczej, ponieważ wprowadza ona szereg nowych wymogów, m.in. dotyczących zmniejszenia stosowania niektórych rodzajów opakowań, zawartości recyklatu w plastikowych butelkach, ich selektywnej zbiórki, jak również konieczności stosowania nakrętek trwale przymocowanych do pojemników. Jej zasadniczym celem jest ograniczenie negatywnego wpływu, jaki wywierają na środowisko opakowania z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, które to najczęściej zaśmiecają plaże i trafiają do wód morskich i oceanicznych.

Ww. dyrektywa została wdrożona do prawa polskiego poprzez zmianę kilku aktów prawnych, wymóg dotyczący przytwierdzonych nakrętek wdraża zmieniona ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym[1].

Przytwierdzone nakrętki – zakres wymogu 

Zgodnie z art. 14b. ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym:

„Wprowadzający produkty w jednorazowych opakowaniach na napoje będących pojemnikami z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów może wprowadzać do obrotu napoje w tych pojemnikach, jeżeli zakrętki i wieczka tych pojemników wykonane z tworzyw sztucznych pozostają przymocowane do nich podczas etapu zamierzonego użytkowania napoju.”

Ustawa definiuje pojęcia kluczowe dla właściwej interpretacji wymogu, tj. m.in.:

  • Wprowadzanie do obrotu produktów w opakowaniach
  • Dzień wprowadzenia do obrotu produktów w opakowaniach
  • Opakowania na napoje.

Podsumowując: od 1 lipca będzie można wprowadzać do obrotu (po raz pierwszy – zgodnie z definicją) wyłącznie takie napoje (np. wodę, sok, nektar, mleko, jogurt pitny i inne produkty mleczne pitne, napoje alkoholowe) w pojemnikach z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (np. butelka, karton) o pojemności do 3 litrów włącznie, których nakrętka (z tworzywa sztucznego) będzie trwale przymocowana do pojemnika.

Zgodnie z aktualnym podejściem Ministerstwa Klimatu i Środowiska możliwe będzie sprzedanie napojów w pojemnikach objętych wymogiem, jeśli zostaną wprowadzone do obrotu przed 1 lipca br.

Jednocześnie z ww. definicji „opakowania na napoje” wynika, że produkty lecznicze, wyroby medyczne i żywność specjalnego przeznaczenia medycznego są zwolnione z ww. wymogu.

Czy suplementy w butelkach muszą mieć przytwierdzoną nakrętkę?

Zgodnie z treścią ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych suplementy diety, które są napojami w opakowaniach objętych wymogiem także powinny mieć przytwierdzone nakrętki, co potwierdza Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Zapisy dyrektywy nie przewidują wyłączenia dla tej kategorii żywności. Na rynku unijnym, w tym polskim, obecnych jest dużo suplementów diety w butelkach z tworzyw sztucznych, np. popularne shoty witaminowo-mineralne. Analizując konieczność wdrożenia wymogu warto zapoznać się nie tylko z przepisami dyrektywy i krajowej ustawy, ale także zajrzeć do unijnych wytycznych.

Znaczenie dla Firm

Wymóg mocowania nakrętek dotyczy runku całej UE i powinien być stosowany od 3 lipca 2024 r. W Polsce będzie stosowany od 1 lipca br. Choć pojawiają się głosy, że w kontekście środowiskowym nie będzie to skuteczne rozwiązanie a problemem jest także wygoda korzystania z opakowań, to konieczne jest jego wdrożenie. Kara za naruszenie wynosi od 10 000 do 500 000 zł.

Autorka: Joanna Olszak, Doradca ds. Prawa Żywnościowego IGI FOOD LAW

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące stosowania przepisów prawa żywnościowego.

igifoodlaw@igifoodlaw.com

[1] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 927).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.