powrót do Aktualności

SUSTAINABLE FOOD SYSTEM Zrównoważony system żywnościowy – NOWE PRZEPISY

28 lipca 2022

28 lipca przypada tegoroczny „Earth Overshoot Day” czyli „Dzień Długu Ekologicznego”.

Uznaje się, że jest to taki dzień w każdym roku, po którym żyjemy na koszt Ziemi, na koszt przyszłych pokoleń. Wylicza się go dzieląc stan zasobów naturalnych przez światowy ślad ekologiczny[1].

„Strategia „od pola do stołu” jest kluczowym elementem Unijnego Zielonego Ładu. Uwzględnia ona w kompleksowy sposób wyzwania związane ze zrównoważonymi systemami żywnościowymi i uznaje nierozerwalne związki między zdrowymi ludźmi, zdrowymi społeczeństwami i zdrową planetą. Strategia jest również głównym elementem programu Komisji na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ.”[2]

Zrównoważony rozwój w branży spożywczej wkrótce będzie miał mocne podstawy prawne. Nowe inicjatywy legislacyjne mają spowodować, że w relatywnie krótkim czasie unijny system żywnościowy stanie się światowym standardem zrównoważoności. Najwięcej zupełnie nowych (licznych) obowiązków będą miały firmy (producenci i dystrybutorzy).

Jest wiele do zrobienia! Co my – IGI FOOD LAW – możemy zrobić i robimy, żeby wesprzeć branżę spożywczą we wdrażaniu SUSTAINABLE FOOD SYSTEM i CIRCULAR ECONOMY?

Przede wszystkim:

  1. Edukujemy w zakresie nadchodzących zmian w przepisach, które wymuszą na sektorze liczne zmiany (szkolenia i webinary)
  2. Wspieramy w komercjalizacji innowacyjnych składników (procedury NOVEL FOOD, autoryzacja nowych dodatków, autoryzacja oświadczeń zdrowotnych)
  3. Doradzamy we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań – oceniamy ich zgodność z przepisami.
  4. Analizujemy i interpretujemy przepisy służące wdrażaniu zrównoważonych rozwiązań

Poniżej przykłady tematów, które analizowaliśmy w ostatnich tygodniach:

  • Jakie są zasady określania daty minimalnej trwałości produktu w kontekście DMT  jego składników? (–> ograniczenie marnowania żywności)
  • „Nawożenie surowca” czy „wzbogacanie żywności” a wymagania dot. nowej żywności. (–> innowacyjne składniki funkcjonalne)

Ponadto, żeby zapewnić odpowiedni standard i szerokie spojrzenie na temat ZRÓWNOWAŻONEGO SYSTEMU ŻYWNOŚCIOWEGO i dzięki temu być realnym wsparciem sami też się szkolimy i rozwijamy swoje kompetencje w tych obszarach.

Masz pytania dotyczące planowanych aktów prawnych, chcesz ocenić zgodnośc z przepisami nowych innowacyjnych rozwiązań lub składników? Napisz do nas igifoodlaw@igifoodlaw.com

[1] https://www.overshootday.org/about/

[2] https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.