powrót do Aktualności

Terminy, których stosowanie jest zabronione w odniesieniu do nazw środków spożywczych zawierających białka roślinne

11 listopada 2023

„Terminy, których stosowanie jest zabronione w odniesieniu do nazw środków spożywczych zawierających białka roślinne” – to tytuł załącznika I do projektu francuskiego Dekretu nr 2023–XXX z dnia XX XX 2023 r. w sprawie stosowania niektórych nazw używanych do oznaczania środków spożywczych zawierających białka roślinne.

Wymienione są następujące „terminy”:

Filet · Rostbef · Rumsztyk · Stek z żeberek · Kawałek wołowiny · Befsztyk · Świeca wołowa · Cienka przepona · Stek wołowy · Karkówka · Stek z karkówki · Szponder · Stek · Eskalopek · Łata (wołowina) · Grillowana · Polędwica · Żeberka · Szynka · Rzeźnik · Producent wyrobów mięsnych

Dekret wprowadza ograniczenia stosowania ww. terminów w celu opisywania, wprowadzania do obrotu lub promowania produktu przetworzonego zawierającego białka roślinne.

Jak wynika z uzasadnienia Rządu francuskiego:

„Projekt dekretu reguluje stosowanie nazw tradycyjnie używanych do oznaczania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego do opisu, wprowadzania do obrotu lub promocji żywności na bazie białka roślinnego produkowanych i wprowadzanych do obrotu we Francji. Środki spożywcze objęte projektem dekretu to produkty zawierające białka roślinne. Projekt dekretu zawiera wykaz terminów, których stosowanie jest zabronione w odniesieniu do oznaczania środków spożywczych zawierających białka roślinne (załącznik 1) oraz wykaz terminów dopuszczonych do oznaczania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, które mogą zawierać białka roślinne, oraz maksymalny udział białek roślinnych, które mogą być zawarte w środkach spożywczych, w odniesieniu do których stosuje się te terminy (załącznik 2).
Środki spożywcze objęte projektem dekretu to środki spożywcze zawierające białka roślinne lub składniki pochodzenia niezwierzęcego zawierające białka. Ponadto w tekście dekretu przewidziano kary w przypadku naruszenia jego przepisów.

Rząd francuski zwraca uwagę na kwestie związane z informowaniem konsumentów o środkach spożywczych. W celu wzmocnienia ochrony konsumentów przed stosowaniem nieodpowiednich terminów do oznaczania środków spożywczych, niniejszy projekt dekretu, sporządzony w ścisłej konsultacji z odpowiednimi sektorami, reguluje stosowanie niektórych nazw żywności zawierającej białka roślinne.”

Projekt dekretu został zgłoszony w ramach TRIS.  Celem procedury przewidzianej w dyrektywie (UE) 2015/1535 jest zapobieganie tworzeniu barier na rynku wewnętrznym zanim staną się faktem. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o projektach legislacyjnych dotyczących produktów i usług społeczeństwa informacyjnego, a Komisja analizuje je w świetle przepisów UE. Państwa członkowskie uczestniczą w procedurze na równi z Komisją i również mogą wydawać opinie na temat zgłoszonych projektów.

Termin zgłaszania uwag do projektu (termin zawieszenia) upływa 24 listopada 2023 r.

Szczegóły znajdują się TUTAJ

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.