powrót do Aktualności

Unieważnienie zakazu sprzedaży kwiatów i liści konopi o zawartości THC poniżej 0,3%

30 grudnia 2022

Francuska Rada Stanu[1] unieważniła dekret z 30 grudnia 2021 r. zakazujący sprzedaży kwiatów i liści konopi o zawartości THC (tetrahydrokanabinolu) poniżej 0,3%. Zaznacza, że ​​CBD (kannabidiol), który nie ma działania psychotropowego i nie powoduje uzależnienia, nie może być uznany za środek odurzający. Utrzymuje, że nie zostało wykazane, że spożywanie kwiatów i liści tych odmian konopi o niskim poziomie THC wiązałoby się z zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Uznaje zatem za niezgodny z prawem ogólny i bezwzględny zakaz ich wprowadzania do obrotu.

Francuski Kodeks zdrowia publicznego (artykuł R. 5132-86) zabrania produkcji, wprowadzania do obrotu, posiadania, zakupu lub spożywania konopi indyjskich (roślin, żywicy i produktów pochodnych). Ale przewiduje również, że „uprawa, import, eksport oraz przemysłowe i handlowe wykorzystanie odmian konopi bez właściwości odurzających” może być dozwolone.

Na podstawie tego odstępstwa rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2021 r. zezwoliło na wykorzystywanie kwiatów i liści wyłącznie odmian konopi o zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu (THC) mniejszej lub równej 0,3% do produkcji ekstraktów, w których zachowany będzie ten próg zawartości. Ale jednocześnie dekret ten zakazał sprzedaży konsumentom kwiatów i liści „w stanie surowym” tych samych odmian, niezależnie od postaci, jaką przyjęto w gotowym produkcie (herbaty ziołowe, olejki, kosmetyki CBD itp.).

Wykonanie tego zakazu zostało zawieszone postanowieniem z dnia 24 stycznia 2022 r. Rada Stanu orzekła 29 grudnia 2022 roku o nieproporcjonalności ogólnego i bezwzględnego zakazu wprowadzania do obrotu w stanie surowym liści i kwiatów konopi o niskiej zawartości THC, to znaczy bez właściwości narkotycznych. W związku z tym zakaz ustanowiony dekretem z dnia 30 grudnia 2021 r. został uchylony.

CBD nie ma działania psychotropowego i nie powoduje uzależnienia

Dochodzenie przeprowadzone przez Radę Stanu wykazało, że poziom zawartość CBD i THC różni się pomiędzy odmianami konopi. Te dwie substancje, CBD i THC, są głównymi kannabinoidami roślinnymi skoncentrowanymi głównie w kwiatach i liściach konopi, ale ich działanie jest bardzo różne. Z przedstawionych przez strony danych naukowych wynika, że ​​CBD ma właściwości rozkurczające i zwiotczające oraz przeciwdrgawkowe, ale nie wykazuje działania psychotropowego i nie powoduje uzależnienia, w przeciwieństwie do THC. Istnieją więc odmiany konopi, te o niskim poziomie THC, których nie można uznać za narkotyki.

CBD nie stwarza zagrożenia dla zdrowia publicznego uzasadniającego ogólny i bezwzględny zakaz

Oceniając zgodność z prawem zakazu, Rada Stanu przypomniała przede wszystkim, że taki zakaz musi być uzasadniony zamierzonym celem zdrowia publicznego i proporcjonalny do zagrożeń dla zdrowia stwarzanych przez substancje w ten sposób regulowane.

Podtrzymuje ona, że ​​zagrożenia dla zdrowia zależą od ilości THC faktycznie spożywanych w zależności od konsumowanych produktów i sposobów konsumpcji. Na podstawie dowodów naukowych stwierdza się, że ​​spożywanie liści i kwiatów odmian konopi o zawartości THC poniżej 0,3% nie stwarza zagrożenia dla zdrowia publicznego uzasadniającego wprowadzenie zakazu.

Testy pomagają rozróżnić odmiany konopi

Uzasadniając stanowisko w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu, Minister ds. Zdrowia argumentował przed Radą Stanu, że obrót kwiatami i liśćmi odmian konopi pozbawionych właściwości odurzających, ze względu na podobieństwo do kwiatów i liści odmian tej rośliny o właściwościach narkotycznych, zagroziłoby skuteczności polityki antynarkotykowej.

Rada Państwa zauważyła jednak, że zawartość THC w kwiatach i liściach można sprawdzić za pomocą szybkich i niedrogich testów w celu zidentyfikowania odmian. Rada Stanu uważa zatem, że skuteczność polityki antynarkotykowej nie może uzasadniać zakazu wprowadzania do obrotu kwiatów i liści konopi indyjskich w stanie surowym o zawartości THC poniżej 0,3 %.

Tekst stanowi robocze tłumaczenie informacji opublikowanej na stronie Le Conseil d’État[2].

O roślinnych składnikach w tym, pochodzących z konopi będziemy dyskutować podczas szkolenia 28 marca 2023 r. :

SUPLEMENTY DIETY
Składniki, dozwolone poziomy, postępowanie wyjaśniające, Novel Food w suplementach, ZANIECZYSZCZENIA, wprowadzanie do obrotu

SZCZEGÓŁY

A już 10 stycznia 2023 r. omówimy status konopi i CBD w kontekście NOWEJ ŻYWNOŚCI

JAK SPRAWDZIĆ, CZY SKŁADNIK JEST NOWĄ ŻYWNOŚCIĄ?A JEŚLI JEST TO JAK UZYSKAĆ ZEZWOLENIE?

SZCZEGÓŁY

[1] Rada Stanu (Conseil d’État) we francuskim porządku prawnym organ opiniujący wszystkie projekty ustaw i dekretów autorstwa rządowego (źródło: Wikipedia)

[2] https://www.conseil-etat.fr/actualites/cbd-annulation-de-l-arrete-interdisant-la-vente-des-fleurs-et-feuilles-de-cannabis-sans-proprietes-stupefiantes

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.