powrót do Aktualności

Ustalanie statusu składnika – nowa procedura dla nowej żywności

21 marca 2018

 

Zgodnie z rozporządzeniem 2015/2283 w sprawie nowej żywności, przedsiębiorstwa działające na rynku spożywczym przed wprowadzeniem określonego produktu na rynek są zobowiązane do ustalenia czy żywność ta była w znacznym stopniu stosowana w Unii do celów żywieniowych przed 15 maja 1997 r.

Rozporządzenie 2015/2283 wprowadza podstawy do ustalenia procedury polegającej na możliwości zasięgania opinii państw członkowskich w przypadku wątpliwości dotyczących statusu składnika.

We wczorajszym Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało rozporządzenie 2018/456 z 19 marca 2018 r. w sprawie etapów procedury konsultacji w celu ustalenia statusu nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2283 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności.

Rozporządzenie ustanawia zasady i etapy procedury konsultacji z państwem członkowskim, w którym zamierzone jest wprowadzenie danej żywności do obrotu.

Rozporządzenie określa: zasady składania wniosków, treść i formę wniosku o konsultację oraz procedurę sprawdzania ważności i procedowania wniosku przez właściwe urzędy państw członkowskich.

Państwo członkowskie będące odbiorcą wniosku będzie zobowiązane do określenia swojego stanowiska w sprawie statusu nowej żywności w ciągu czterech miesięcy od dnia, w którym potwierdziło ważność wniosku o konsultację. Jedynie w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie wydłużenie tego terminu o maksymalnie cztery miesiące.

Do 1 maja 2018 r. na stronie Komisji zostaną opublikowane dane organów państw członkowskich właściwych ds. oceny i procedowania wniosków.

ZNACZENIE DLA FIRM

Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski już od 9 kwietnia br. tj., od dnia wejścia w życie rozporządzenia 2018/456. Składanie wniosku nie jest obowiązkowe. Firma będzie mogła w dalszym ciągu sama dokonywać oceny statusu składnika.

Przypominamy, że procedura oceny statusu żywności ma zastosowanie wyłącznie w przypadku wniosków spełniających wymogi formalne, dlatego kluczowe jest jego poprawne przygotowanie.

Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące prawidłowego przygotowania wniosku lub przebiegu procedury igifoodlaw@igifoodlaw.com 

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.