powrót do Aktualności

Wartość odżywcza powtarzana na froncie – WYJĄTEK

16 lutego 2024

Na froncie etykiet żywności dostępnej na unijnym rynku można znaleźć wiele różnych informacji i symboli odnoszących się do wartości odżywczej produktów. Wśród nich są takie, które stosuje się na mocy art. 30 rozporządzenia 1169/2011[1], zgodnie z którym:

3. Jeżeli etykietowanie żywności opakowanej zawiera obowiązkową informację o wartości odżywczej, o której mowa w ust. 1, można powtórzyć w nim następujące informacje:

  1. a) wartość energetyczna; lub
  2. b) wartość energetyczna oraz ilość tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, cukrów oraz soli.”

Powyższe oznacza, że możliwość powtórzenia danych ogranicza się do wyboru jednej z dwóch opcji:

  • tylko energii (wartości energetycznej),
  • albo pięciu elementów (podane powyżej).

Skoro w art. 30 jest mowa o „powtarzaniu”, to oznacza to, że cały pakiet obowiązkowych danych dotyczących wartości odżywczej musi być zamieszczony na etykiecie (zwykle z tyłu opakowania). Inaczej mówiąc, jeśli na froncie konsument zobaczy jakiś element (wskazany na mocy art. 30.3), to powinien go także (po raz drugi) odnaleźć na odwrocie. Może mieć to szczególne znaczenie dla produktów, które są zwolnione z deklarowania wartości odżywczej, np. suplementów diety. Jeśli chcę na froncie suplementu podać informację o energii, to wtedy pełną tabelę wartości odżywczej (w tym energię) muszę zamieścić w oznakowaniu, stosując wszystkie zasady określone w art. 30-35 ww. rozporządzenia.

Od wspomnianej wyżej zasady obowiązkowego podania na odwrocie informacji powtórzonej na froncie istnieje szczególny wyjątek, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej.

Autorka: Joanna Olszak – Doradca ds. Prawa Żywnościowego IGI FOOD LAW

O tym wyjątku i wielu innych zagadnieniach dotyczących deklaracji wartości odżywczej będziemy dyskutować już 20 lutego podczas webinaru:

Znakowanie wartością odżywczą & Oświadczenia żywieniowe & Profile składników odżywczych

20 lutego 2024 – 2,5 godziny webinar 

ZOBACZ PROGRAM I ZGŁOŚ SIĘ TUTAJ 

 Dołącz do 50 zgłoszonych już Uczestników!

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące stosowania przepisów prawa żywnościowego.

igifoodlaw@igifoodlaw.com

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 z późn. zm.).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.