powrót do Aktualności

Wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje – system kaucyjny

16 listopada 2023

Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi[1] przewiduje, że system kaucyjny zostanie wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2025 roku (1 stycznia 2025 będzie za 412 dni. W tym 282 dni bez weekendów oraz bez świąt)

Do systemu kaucyjnego mają trafić:

  • butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje (do 3litrów), włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych[2],
  • butelki szklane wielokrotnego użytku (do 1,5 litra)
  • metalowe puszki (do 1 litra).

Do ww. opakowań, będzie doliczana kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu, przy czym wedle jego projektu ma ona wynieść 50 groszy. Kaucja ma być zwracana konsumentom w momencie zwrotu butelek i puszek w sklepie. Do poboru kaucji zobowiązany będzie każdy sprzedający a do odbioru opakowań sklepy, o powierzchni przekraczającej 200 m2 Sklepy o mniejszej powierzchni będą mogły przystąpić do systemu dobrowolnie.

Różne podmioty, z różnych względów, rozważają uczestniczenie w systemie kaucyjnym jako przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje.

„Wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje” został zdefiniowany w ww. ustawie. Jest to przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach na napoje jednorazowego albo wielokrotnego użytku, o których mowa w załączniku nr 1a do ustawy, będących napojami, z wyłączeniem sprzedaży bezpośredniej polegającej na dostarczaniu napojów w opakowaniach przez wprowadzającego bezpośrednio produkty w opakowaniach na napoje.

Wprowadzanie do obrotu żywności (w tym napojów) wiąże się z koniecznością spełnienia wymagań przewidzianych w przepisach prawa żywnościowego.

„podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze” oznacza osoby fizyczne lub prawne odpowiedzialne za spełnienie wymogów prawa żywnościowego w przedsiębiorstwie spożywczym pozostającym pod ich kontrolą.

Jest to podmiot, który podlega obowiązkowi zatwierdzenia lub wpisu do rejestrów odpowiednich inspekcji nadzorujących przestrzeganie przepisów prawa żywnościowego. Wpis do rejestru uzależniony jest od formy i skali prowadzonej działalności.

Jeśli masz pytania dotyczące obowiązków wprowadzających produkty w opakowaniach na napoje wynikających z prawa żywnościowego napisz do nas igifoodlaw@igifoodlaw.com

 

[1] Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1852).

[2] z wyłączeniem szklanych lub metalowych butelek na napoje, których zakrętki i wieczka są wykonane z tworzyw sztucznych

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.