powrót do Aktualności

Wspieraliśmy z sukcesem MUSZYNIANKĘ w procesie uznania NWM w Wielkiej Brytanii. MUSZYNIANKA może być dalej sprzedawana w UK.

12 maja 2022

Ze względu na Brexit, naturalne wody mineralne (NWM) dystrybuowane w UK musiały przejść procedurę uznania do 7 stycznia 2022 r. Wody, które nie otrzymały uznania nie mogą być dalej sprzedawane.

Muszynianka przeszła w styczniu pozytywnie procedurę uznania wód i może być dalej sprzedawana w UK. Każda naturalna woda mineralna, która będzie po raz pierwszy wprowadzana do obrotu w UK, również musi przejść tę procedurę.

WPROWADZENIE

Po wyjściu UK z Unii Europejskiej i zakończeniu okresu przejściowego Dyrektywa 2009/54[1] nie ma zastosowania w UK. W konsekwencji wszystkie naturalne wody mineralne, które uzyskały uznanie w państwie członkowskim UE lub przez nie, nie są dopuszczone jako naturalne wody mineralne, chyba że zostaną uznane za takie przez właściwy organ Zjednoczonego Królestwa.

ZNACZENIE DLA FIRM

Producenci naturalnej wody mineralnej wydobywanej poza Wielką Brytanią, muszą złożyć wniosek o uznanie, aby móc ją sprzedawać w Wielkiej Brytanii. Obejmuje to naturalne wody mineralne z UE i EOG, ponieważ Wielka Brytania nie uznaje ich już automatycznie. Wystarczy złożyć wniosek w jednym kraju Wielkiej Brytanii, aby uzyskać uznanie we wszystkich 3 (Szkocji, Walii, Anglii).

Wnioski, wyniki badań, mapy, etykiety, oświadczenia wysyła się w formie elektronicznej. Procedura kończy się wydaniem potwierdzenia urzędu oraz  uwzględnieniem NWM na liście wód uznanych w Wielkiej Brytanii.

Warto zwrócić uwagę, że urząd brytyjski wymaga również badań potwierdzających, że Naturalna Woda Mineralna jest wolna od pasożytów. Takie badania nie są wymagane w procedurze uznawania wód prowadzonej w Polsce. Powyższe nie zmienia faktu, że podczas obrotu każda NWM musi być wolna od pasożytów, co zapewnia producent.

Jeśli masz pytania dotyczące wymagań prawnych dla naturalnych wód mineralnych lub wód źródlanych w Polsce, UE, lub UK napisz do nas igifc@igifc.pl

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Wersja przekształcona) (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 164, str. 45).

Informacje na temat procedury w UK znajdują sie  TUTAJ

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.