powrót do Aktualności

Wycofanie z rynku z powodu 2-chloroetanolu (2CE). LODY. Zanieczyszczenie żywności tlenkiem etylenu (ETO)

8 sierpnia 2022

Tlenek etylenu to pestycyd, który nie jest dopuszczony do stosowania w żywności w UE, ale jest dopuszczony do stosowania na różnych rynkach poza UE. Zagrożenie dla konsumentów może się pojawić, jeśli skażona żywność jest spożywana przez dłuższy czas. Dlatego należy zminimalizować narażenie na tę substancję.

WPROWADZENIE

W 2020 roku na rynku unijnym zidentyfikowany został problem zanieczyszczenia żywności, do której produkcji stosowano ETO[1]. Metabolitem ETO jest 2-chloroetanol (2CE).

Zanieczyszczenie dotyczyło między innymi nasion sezamu oraz mączki chleba świętojańskiego (E 410). Przez wiele miesięcy na poziomie unijnym wyjaśniane były zarówno kwestie metodologii badań jak również regulacyjne związane z wycofywaniem produktów z rynku. Instytucje UE wraz z państwami członkowskimi wypracowały wspólne podejście dotyczące sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia żywności.

O szczegółach dotyczących przyjętego podejścia (w 2021 r.) można przeczytać na stronie GIS[2].  Natomiast w bardziej aktualnym sprawozdaniu ze spotkania roboczego KE w sprawie tlenku etylenu z tego roku (20.01.2022)[3], przedstawione zostało również wstępne oświadczenie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) – stanowiące komentarz do stanowiska niemieckiego urzędu BfR[4]– , w którym stwierdza się[5]:

„EFSA dokonał oceny istniejących danych dotyczących genotoksyczności in vitro i in vivo oraz nowo dostępnych danych in vitro, a jego wstępny wniosek, w oczekiwaniu na formalną odpowiedź na mandat Komisji, jest taki, że nie można wykluczyć genotoksyczności i rakotwórczości 2CE [2-chloroetanolu ] i dlatego nie można wyprowadzić bezpiecznego poziomu. Ponadto EFSA zgadza się z założeniem BfR, że jest mało prawdopodobne, aby genotoksyczny i rakotwórczy potencjał 2CE jako metabolitu ETO przekroczył ETO po przyjęciu doustnym. EFSA zaleca ponadto przeprowadzenie nowych testów genotoksyczności in vitro dla 2CE przy użyciu standardowych metod.”

EFSA opublikował pełne oświadczenie w sprawie opinii BfR dotyczącej toksyczności 2-chloroetanolu 25 lutego 2022 r.[6]

ZNACZENIE DLA FIRM  

Wypracowane przez państwa członkowskie i KE podejście kształtuje praktykę postępowania w sytuacji zidentyfikowania zanieczyszczenia żywności 2-chloroetanolem (2CE).

Wycofania z obrotu zanieczyszczonej żywności odbywają się w całej UE. W zeszłym tygodniu z rynku irlandzkiego wycofane zostały niektóre partie lodów Haagen-Dazs, z datą minimalnej trwałości do marca lub kwietnia 2023 r[7].

O wycofaniach, które mają miejsce w Polsce można przeczytać na stronie GIS.

  

Jeśli masz pytania dotyczące:

  • zanieczyszczeń żywności (ETO, 2EC, MOAH i innych)
  • określania czy mamy do czynienia z produktem niebezpiecznym
  • jak postępować w sytuacji, gdy produkt niebezpieczny został wprowadzony do obrotu

Skontaktuj się z nami, znamy wymagania i wiemy jak należy działać: igifoodlaw@igifoodlaw.com

 

Chcesz nauczyć się zasad prawa żywnościowego, w tym podstaw związanych z zanieczyszczeniami i niebezpieczną żywnością?

Zapraszamy do udziału w: 

III Jesienniej Szkole Prawa Żywnościowego

2 dniowy praktyczny warszt z podstaw prawa żywnościowego

11-12 października 2022 

Szczegóły

 

[1] https://food.ec.europa.eu/safety/rasff-food-and-feed-safety-alerts/ethylene-oxide-incident-sesame-seeds_en

[2] https://www.gov.pl/web/gis/informacja-ze-spotkania-zorganizowanego-przez-komisje-europejska-w-dniu-4-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-tlenku-etylenu-eto-w-zywnosci

[3] https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-02/rasff_ethylene-oxide-incident_e410_crisis-coord_20220120_sum.pdf

[4] https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-02/rasff_ethylene-oxide-incident_e410_crisis-coord_20220120_sum.pdf

[5] Tłumaczenie robocze

[6] https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7147

[7] https://www.fsai.ie/news_centre/food_alerts/haagen_dazs_ice_cream_recall.html

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.