powrót do Aktualności

Wykaz Naturalnych Wód Mineralnych

4 stycznia 2024

Główny Inspektor Sanitarny jest zobligowany do tego, żeby nie rzadziej niż raz w roku podawać do wiadomości, w formie obwieszczenia, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia, wykaz wód uznanych jako naturalne wody mineralne.

28 grudnia 2023 roku zostało opublikowane obwieszczenie w aktualnym wykazem wód uznanych jako naturalne wody mineralne. Opublikowany wykaz zawiera 119 pozycji.

Możliwa jest sytuacja, w której woda zostaje uznana za NWM, ale nie ma jej w opublikowanym wykazie, właśnie ze względu na to, że wykaz ten w praktyce publikowany jest raz do roku.

Ze względu na to, że GIS ma obowiązek przekazywania każdorazowo Komisji Europejskiej informacji o uznaniu i o uchyleniu uznania wody jako naturalnej wody mineralnej, status danej wody warto również sprawdzać na (nieformalnej) liście KE. Najnowsza wersja listy KE z 4 stycznia 2024 r. dostępna jest TUTAJ

Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące

  • procedury uznania
  • znakowania i reklamy NWM i wód źródlanych
  • wszelkich innych kwestii dotyczących wprowadzania do obrotu NWM i wód źródlanych

igifoodlaw@igifoodlaw.com

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.