powrót do Aktualności

Wyrok TSUE – w sprawie oświadczeń dla botanicals

13 grudnia 2017

 

23 listopada Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawach połączonych (C‑596/15 P i C‑597/15 P), który może wpłynąć na rozstrzygnięcie dotyczące oświadczeń dla botanicals w trybie pilnym.

 

WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA

Kilka lat temu Komisja Europejska wstrzymała prace EFSA w zakresie oceny oświadczeń zdrowotnych odnoszących się przede wszystkim do składników roślinnych. W wyniku tego działania powstała lista treści z nierozstrzygniętym statusem (nie są ani dopuszczone do stosowania ani odrzucone). Jednocześnie ocena pozostałych oświadczeń (dla składników innych niż botanicals) była dalej procedowana, w efekcie czego opublikowano wykaz dozwolonych oświadczeń (Rozporządzenie 432/2012) i jednocześnie wiele oświadczeń wyeliminowano np. dotyczące probiotyków czy żurawiny.

W związku z wyżej wymienionymi działaniami Komisji, dwie niemieckie firmy z branży farmaceutycznej (produkcja i doradztwo) złożyły do sądu Unii Europejskiej skargi na bezczynność Komisji, w takim zakresie, że „niezgodnie z prawem [Komisja Europejska] nie zwróciła się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) o dokonanie oceny oświadczeń zdrowotnych dotyczących substancji botanicznych w celu przyjęcia ostatecznego wykazu dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.” KE w odpowiedzi stwierdziła, że musi mieć czas na określenie najlepszego sposobu działania.

Sąd w swoim wyroku stwierdził, że zawieszenie procesu oceny, pozwalające na tymczasowe wykorzystanie oświadczeń dla składników botanicznych, które nie zostały ocenione, nie wpłynął negatywnie na prawa podmiotów działających na rynku spożywczym.

Skargi zostały odrzucone, a sprawa trafiła do TSUE.

Wyrok TSUE  

TSUE uchylił postanowienia Sądu, w których odrzucono skargę o stwierdzenie bezczynności Komisji Europejskiej, ponadto stwierdził:

  • bezsporne jest, że zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia nr 1924/2006 Komisja była zobowiązana do zasięgnięcia opinii EFSA w celu przyjęcia następnie ostatecznego wykazu dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych w wyznaczonym w tym przepisie terminie, czyli do dnia 31 stycznia 2010 r., oraz że wykaz ów został przyjęty jedynie częściowo w drodze rozporządzenia nr 432/2012 w dniu 16 maja 2012 r.
  • Komisja ani nie przeprowadziła konsultacji z EFSA, jak żądały tego od niej spółki, ani nie wskazała w swoich pismach (…) w sposób jednoznaczny, czy i kiedy przeprowadzi takie konsultacje (…)

 

ZNACZENIE DLA FIRM

Wyrok w omawianej sprawie ma ogromne znaczenie dla produktów opatrzonych oświadczeniami zdrowotnymi z listy pending. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Komisja będzie zobowiązana do bardzo szybkiego rozstrzygnięcia w sprawie listy PENDING. Biorąc pod uwagę zasady oceny oświadczeń dla botanicals prowadzonej przez EFSA, można się spodziewać, że opinia tego Urzędu przedłożona Komisji będzie negatywna w zdecydowanej większości przypadków.

Koniecznie należy podkreślić fakt, że wyrok dotyczy przepisów obowiązujących od ponad 10 lat i nie jest w nich przewidziany dodatkowy okres przejściowy w przypadku zakończenia prac nad listą oświadczeń z art. 13. Przy okazji publikacji pierwszej części wykazu, firmy dostały jedynie 6-miesięczny okres przejściowy na dostosowanie do zmian.

Z informacji prezentowanych podczas konferencji, która odbyła się kilka dni temu w Brukseli, w której uczestniczył przedstawiciel IGIFC, wiemy że powstał już projekt raportu zleconego przez Komisję Europejską, którego wnioski mają pomóc w podjęciu decyzji rozstrzygających w sprawie profili żywieniowych oraz oświadczeń zdrowotnych dotyczących składników roślinnych i ich przetworów.

Finalna wersja raportu jest konsultowana, ale możliwe jest, że zostanie on opublikowany do końca tego roku. Z raportu wynika, że w 2 kwartale 2018 r. ma być opublikowany dokument Komisji w sprawie działań o charakterze legislacyjnym mających na celu rozwiązanie impasu dotyczącego profili żywieniowych i oświadczeń z listy pending. Wyrok Trybunału może wymusić na KE jeszcze szybsze działania, a z pewnością wpłynie na rozstrzygnięcie w sprawie losów listy PENDING.

Wyrok dostępny jest TUTAJ

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.