powrót do Aktualności

Wytyczne KE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem żywności w detalu; darowizny żywności

15 czerwca 2020

15 czerwca 2020 r. Komisja Europejska opublikowała Zawiadomienie Komisji zawierające wytyczne w sprawie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności na potrzeby działalności detalicznej w sektorze spożywczym, w tym darowizn żywności (2020/C 199/01).

Zawiadomienie ma pomóc niektórym przedsiębiorstwom detalicznym w stosowaniu rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

 

WPROWADZENIE

Inicjatywa ta ma na celu wspieranie małych przedsiębiorstw, takich jak rzeźnicy, piekarnie, sklepy spożywcze i lodziarnie, we wdrażaniu przepisów UE w celu zapewnienia bezpiecznej produkcji żywności sprzedawanej konsumentowi.

Zawiadomienie zawiera wytyczne dotyczące sposobu, w jaki wybrani detaliści, w ramach swojej działalności, mogą wdrażać rozporządzenie (WE) nr 852/2004, w szczególności jego art. 4 i załącznik II w odniesieniu do ogólnych wymogów higieny i jego art. 5 w odniesieniu do procedur opartych na zasadach HACCP.

Części dotyczące darowizn żywności uzupełniają Wytyczne UE w zakresie darowizny żywności z 2017 roku, które precyzują odpowiednie przepisy w prawodawstwie UE w celu ułatwienia przestrzegania przez dostawców i odbiorców nadwyżki żywności wymogów określonych w unijnych ramach prawnych (np. bezpieczeństwo żywności, higiena żywności, informacje na temat żywności, identyfikowalność, odpowiedzialność).

 

Nowe Wytyczne dodatkowo ułatwiają darowizny żywności, formułując zalecenia dotyczące kilku prostych dodatkowych dobrych praktyk higienicznych, które przyczyniają się do zapewnienia bezpiecznej redystrybucji żywności. Przekazywanie żywności w formie darowizny może stanowić szczególne wyzwanie dla bezpieczeństwa żywności, biorąc pod uwagę, że redystrybucja żywności może zbliżać się do końca okresu przydatności do spożycia i rozszerzenia łańcucha dostaw żywności na dodatkowe podmioty (np. Banki żywności i inne organizacje charytatywne). W kontekście zwiększonego zapotrzebowania na darowizny żywności związane z pandemią Covid-19 nowe wytyczne stanowią wsparcie dla wszystkich zaangażowanych podmiotów.

 

ZNACZENIE DLA FIRM

Zalecenia KE nie są wiążące dla firm. Do zarządzania bezpieczeństwem żywności detaliści mogą stosować „uproszczone podejście” opisane w Zawiadomieniu oraz w opiniach EFSA („uproszczony system zarządzania bezpieczeństwem żywności”). Wytyczne UE mogą zostać uzupełnione lub zastąpione wytycznymi krajowymi, aby lepiej uwzględnić specyficzne uwarunkowania lokalne lub krajowe.

 

Poniżej linki do dokumentów:

ZAWIADOMIENIE KOMISJI zawierające wytyczne w sprawie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności na potrzeby działalności detalicznej w sektorze spożywczym, w tym darowizn żywności (2020/C 199/01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0612(08)&from=EN

ZAWIADOMIENIE KOMISJI Wytyczne UE w zakresie darowizny żywności (2017/C 361/01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1025(01)&from=EN

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.