powrót do Aktualności

Wzbogacanie żywności – nowe przepisy krajowe. Prawne konsekwencje Uchwał Zespołu ds. Suplementów.

10 grudnia 2022

Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności zastąpi aktualne przepisy w tym zakresie czyli Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności[1]. Ponadto, substancje zakazane do stosowania w suplementach diety na podstawie uchwał Zespołu ds. Suplementów Diety znajdą się w wykazie do rozporządzenia i tym samy zmieni się charakter prawny zakazu. Wykaz substancji zakazanych do stosowania w suplementach diety będzie mógł być uaktualniany poprzez zmianę projektowanego rozporządzenia.

WPROWADZENIE

Trwają prace legislacyjne nad Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności. Projekt z 5 grudnia 2022 r. przewiduje jedną zasadniczą zmianę polegającą na wprowadzeniu do przepisów krajowych wykazu substancji innych niż witaminy i składniki mineralne zakazanych w produkcji środków spożywczych.

Jak wynika z uzasadnienia projektu:

„Należy wskazać, że projektowane regulacje będą w szczególności dotyczyły suplementów diety. 

Projektowane rozporządzenie będzie obowiązywało podmioty wprowadzające do obrotu środki spożywcze, w tym suplementy diety. Podmioty te nie będą mogły dodawać do żywności, bądź stosować w produkcji żywności substancji zakazanych znajdujących się w załączniku do projektowanego rozporządzenia. Projektowane regulacje będą miały zastosowanie przy weryfikacji powiadomień o wprowadzeniu po raz pierwszy do obrotu suplementów diety zawierających w swoim składzie zakazane substancje.

Planuje się, że projektowane rozporządzenie zgodnie z § 8 wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Projektuje się w § 6, że środki spożywcze zawierające substancje inne niż witaminy i składniki mineralne, wymienione w załączniku do rozporządzenia, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą pozostawać w obrocie nie dłużej niż przez 30 dni od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. Krótki okres na wycofanie z obrotu produktów niespełniających wymagań określonych w projektowanym rozporządzeniu jest uzasadniony ze względu na bezpieczeństwo dla zdrowia konsumentów.”

ZNACZENIE DLA FIRM

Podstawowe zasady dotyczące wzbogacania środków spożywczych w witaminy i składniki mineralne pozostają bez zmian. Kluczowa zmiana dotyczy wprowadzenia wykazu substancji zakazanych do stosowania w żywności z uwzględnieniem suplementów diety. Wykaz może być zmieniany w zależności od wyników prac Zespołu ds. Suplementów Diety.

Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Środki spożywcze zawierające substancje inne niż witaminy i składniki mineralne, wymienione w załączniku do rozporządzenia, wprowadzone do obrotu w Polsce będą mogły pozostawać w obrocie nie dłużej niż przez 30 dni od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. Krótki okres na wycofanie z obrotu produktów niespełniających wymagań określonych w projektowanym rozporządzeniu uzasadnia się bezpieczeństwem zdrowia konsumentów.

Projekt jest aktualne przedmiotem konsultacji międzyresortowych. Uwagi do niego mają być zgłoszone w ciągu 10 dni od otrzymania pisma GIS z 6 grudnia. Projekt rozporządzenia wymaga powiadomienia Komisji Europejskiej zgodnie z procedurą określoną w art. 12 rozporządzenia nr 1925/2006[2].

Już teraz zapraszamy 28 marca na webinar

SUPLEMENTY DIETY

Składniki (zakazane, ograniczenia, limity, ostrzeżenia), postępowanie wyjaśniające, Novel Food, zanieczyszczenia,

wprowadzanie do obrotu

SZCZEGÓŁY

 

[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności (Dz. U. Nr 174, poz. 1184).

[2] Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 404, str. 26 z późn. zm.).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.