powrót do Aktualności

Zakaz oferowania nieodpłatnie napojów zawierających alkohol

26 stycznia 2024

Do bazy TRIS w ramach procedury 2015/1535[1] został zgłoszony projekt belgijskiego dekretu królewskiego w sprawie reklamy napojów zawierających alkohol. Dekret wprowadza ograniczenia reklamy napojów zawierających alkohol (napoje o zawartości alkoholu powyżej 0,5 procent (%) objętościowo). Zgodnie z art. 6 dekretu „Zabronione jest oferowanie nieodpłatnie napojów zawierających alkohol w ramach kampanii promocyjnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy konsument kupuje napój zawierający alkohol oraz w ramach degustacji.”

Zabroniona ma być także m.in. wszelka reklama napojów zawierających alkohol (0,5% i >) w mediach cyfrowych, które są skierowane przede wszystkim do odbiorców niepełnoletnich.

Uwagi do dekretu można zgłaszać zgodnie z zasadami Procedury 2015/1536 do 22 kwietnia 2024 r. (TUTAJ) Na razie nie ma żadnych zgłoszonych uwag.

W Polsce podstawy prawne reklamy napojów alkoholowych zawarte są w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi[2]

„reklama napojów alkoholowych” została zdefiniowana i oznacza publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych; za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi;

Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące znakowania i reklamy każdej kategorii środków spożywczych.

Pytania należy przesłać na igifoodlaw@igifoodlaw.com  lub przez formualrz kontaktowy na stronie.

[1] Procedura powiadamiania ustanowiona dyrektywą (UE) 2015/1535 umożliwia informowanie, stosowanie środków zapobiegawczych i dialog w dziedzinie przepisów technicznych dotyczących produktów i usług społeczeństwa informacyjnego. Procedura ta pozwala przewidywać i uniemożliwiać powstawanie barier w handlu

[2] Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.