powrót do Aktualności

Zakaz stosowania sorbinianu wapnia – zmiana rozporządzenia 1333/2008

26 stycznia 2018

 

22 stycznia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało rozporządzenie Komisji (UE) 2018/98 zmieniające rozporządzenie 1333/2008 (w sprawie dodatków) oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 (ustanawiające specyfikacje dla dodatków) w odniesieniu do stosowania sorbinianu wapnia (E 203).

 

WPROWADZENIE

Sorbinian wapnia jest substancją powszechnie stosowaną do konserwowania wybranych środków spożywczych, preparatów barwnikowych i aromatów.

Bezpieczeństwo stosowania tej substancji zostało zweryfikowane w ramach programu ponownej oceny dodatków do żywności, prowadzonej przez EFSA. W opinii EFSA stwierdzono, że w związku z brakiem danych dotyczących genotoksyczności, nie było możliwe potwierdzenie bezpieczeństwa E 203. Z tego względu Urząd zaproponował, aby substancję wykluczyć z grupy sorbinianów, dla których obowiązuje wspólne dopuszczalne dzienne spożycie (Grupa E 200 – E 203).

Ze względu na powyższe Komisja Europejska podjęła decyzję o usunięciu tego dodatku z unijnego wykazu substancji dozwolonych. W konsekwencji Rozporządzenie 2018/98 wprowadza zmianę polegającą na wykreśleniu sorbinianu wapnia (E 203) z Załącznika II i III do rozporządzenia 1333/2008 oraz załącznika do rozporządzenia 231/2012.

ZNACZENIE DLA FIRM

Producenci stosujący w środkach spożywczych E 203 muszą podjąć działania zmierzające do  eliminacji tego dodatku.

Na dostosowanie produktów do nowych wymagań jest tylko kilka miesięcy, ponieważ rozporządzenie 2018/98 stosuje się od 12 sierpnia 2018 r.

WAŻNE: zmiana dotyczy zarówno nowych produktów jak również tych, które znajdują się w obrocie.

Zmienione przepisy nie wykluczają możliwości stosowania sorbinianu wapnia w przyszłości, po przedłożeniu instytucjom UE danych dotyczących genotoksyczności E 203 i spełnieniu innych wymagań wynikających z procedur dotyczących autoryzacji substancji dodatkowych.

 

Inna ważna zmiana rozporządzenia 1333/2008 na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) 2018/97 z dnia 22 stycznia 2018 r. to zakaz stosowania substancji słodzących: acesulfamu K (E 950), aspartamu (E 951), kwasu cyklaminowego i jego soli sodowej i wapniowej (E 952), sacharyny i jej soli sodowej, potasowej i wapniowej (E 954), sukralozy (E 955), neohesperydyny DC (E 959), neotamu (E 961), soli aspartamu i acesulfamu (E 962) i adwantamu (E 969) w odniesieniu do ich stosowania tylko w „pieczywie cukierniczym i wyrobach ciastkarskich specjalnego przeznaczenia żywieniowego” w kategorii żywności 07.2 „Pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie”.

W tym przypadku produkty wprowadzone już na rynek mogą pozostać do wyczerpania zapasów.

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.