powrót do Aktualności

Zmiana 1169/2011 Kwas behenowy z nasion gorczycy poza listą alergenów

19 lutego 2024

Kwas behenowy (kwas dokozanowy) to nasycony kwas tłuszczowy. Jest składnikiem olejów tłoczonych z nasion różnych roślin. Kwas behenowy pozyskiwany z nasion gorczycy stosuje się w produkcji niektórych emulgatorów (E 470a, E 471 i E 477).

Od kilku lat trwają prace legislacyjne, uwzględniające również ocenę ryzyka prowadzoną przez EFSA, nad wykluczeniem kwasu behenowego z nasion gorczycy z listy substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji stanowiącą załącznik II do rozporządzenia 1169/2011[1].

Został opracowany projekt:  „ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… z dnia XXX zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności w odniesieniu do kwasu behenowego z nasion gorczycy do stosowania w produkcji niektórych emulgatorów.”

Proponowana zmiana dotyczy punktu 10 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, który otrzymuje brzmienie:

„10. Gorczyca i produkty pochodne, z wyjątkiem:

kwasu behenowego o czystości co najmniej 85%, otrzymywany po dwóch etapach destylacji stosowany do produkcji emulgatorów E 470a, E 471 i E 477;”

Rozporządzenie ma być stosowane od 1 kwietnia 2024 r. (tę datę uwzględnia projekt). Przewidziany jest okres przejściowy, zgodnie z którym żywność legalnie wprowadzona do obrotu lub oznakowana przed dniem 1 kwietnia 2024 r., która nie spełnia wymogów niniejszego rozporządzenia, może być wprowadzana do obrotu do wyczerpania zapasów tej żywności.

Chcesz otrzymywać podsumowanie zmian w prawie żywnościowym i prawie zrównoważonej żywności raz na miesiąc na swoją skrzynkę?

Zapytaj o IGI FOOD LAW ALERT. W zestawieniu nie tylko opublikowane już akty prawne, ale także informacje o pracach legislacyjnych na wcześniejszych etapach. Taka wiedza pozwala przygotować się do zmian z wyprzedzeniem. Napisz do nas igifoodlaw@igifoodlaw.com

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 z późn. zm.).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.