powrót do Aktualności

Zmiany prawne w zakresie transportu i przechowywania produktów rybołówstwa. Higiena żywności.

5 maja 2022

WPROWADZENIE

KE przedstawiła propozycję rozporządzenia zmieniającego Załącznik III Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do produktów rybołówstwa, jaj i niektórych produktów wysokoprzetworzonych oraz zmieniającego Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczące szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625.

ZNACZENIE DLA FIRM

Niniejsza inicjatywa zmienia przepisy dotyczące transportu i przechowywania świeżych produktów rybołówstwa (załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004). Pozwala na stosowanie pojemników wypełnionych wodą i lodem oraz technikę „superchłodzenia” przy zachowaniu tego samego wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywności podczas transportu i przechowywania. Powyższe potwierdziła pozytywna opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Nowy akt prawny ma być przyjęty w IV kwartale 2022 roku.

Uwagi do projektu rozporządzenia można zgłaszać do 31 maja pod tym linkiem: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13230-Food-safety-new-requirements-for-transport-and-storage-of-fishery-products_en

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.