powrót do Aktualności

Znakowanie żywności – brak surowców z Ukrainy – stanowisko IJHARS

30 lipca 2022

29 czerwca 2022 r. na stronie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych została opublikowana aktualizacja informacji dotyczącej znakowania żywności opakowanej w związku z brakiem surowców z Ukrainy.

W zaktualizowanym stanowisku zostały doprecyzowane warunki „elastycznego podejścia” do oceny zgodności informacji na temat żywności z przepisami. Szczególnie podkreślony został fakt, że „elastyczne podejście” jest tymczasowe i warunkowe i wymaga od producentów udokumentowania i udowodnienia konieczności zmiany surowca.

„Dopuszczalne warunkowo sposoby informowania konsumenta uwzględniają indywidualne, czasowe podejście przy założeniu, że producent żywności będzie w stanie udowodnić przyczynę zmiany surowca spowodowaną ograniczoną dostępnością danego surowca oraz uzgodni z odbiorcami detalicznymi możliwą do zastosowania formę znakowania.”

Więcej na: https://www.gov.pl/web/ijhars/znakowania-zywnosci-opakowanej-w-zwiazku-z-brakiem-surowcow-z-ukrainy

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.