powrót do Aktualności

ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI – nazwa piwa „OKTOBERFESTBIER” wkrótce tylko dla piwa z Monachium.

1 sierpnia 2022

Jasne, o złotej, bursztynowej lub ciemnej barwie, od wyrazistego w smaku, bardzo łagodnego, delikatnego o aromacie słodowym po delikatnie chmielone, z bardzo delikatną goryczką lub o wyrazistym, nieco słodkim smaku….

Proces produkcji odbywa się zgodnie z monachijską ustawą o czystości piwa z 1487 r. a woda do jego produkcji musi pochodzić z warstw z trzeciorzędu położonych na żwirowym obszarze w granicach miasta Monachium.

To opis piwa „OKTOBERFESTBIER”[1].

WPROWADZENIE

1 lipca został opublikowany wniosek o rejestrację nazwy „”Oktoberfestbier” jako Chronionego Oznaczenia Geograficznego (ChOG) zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych.

Zgodnie z wnioskiem:

  • Składnikami produktu muszą być: słód jęczmienny, chmiel, drożdże i woda. Woda musi pochodzić z warstw z trzeciorzędu położonych na żwirowym obszarze w granicach miasta Monachium.
  • Cały proces produkcji piwa „Oktoberfestbier” musi odbywać się na obszarze miasta Monachium. Proces rozpoczyna się od zmielenia i rozdrobnienia słodu, a kończy się po 4-11 tygodniach dojrzewania produktu, kiedy to młode piwo jest naturalnie wzbogacone w dwutlenek węgla i leżakuje do momentu osiągnięcia odpowiedniego smaku.

Kluczową informacją wniosku jest uzasadnienie związku z obszarem geograficznym. Wnioskodawca zrobił to w następujący sposób (fragmenty):

Renoma i specyfika piwa „Oktoberfestbier” warzonego w obrębie granic miasta Monachium są wynikiem zarówno tradycyjnej, stosowanej na przestrzeni wieków metody produkcji, jak i wyjątkowej sławy monachijskiego Oktoberfest.

Światowa renoma, jaką cieszy się obecnie „Oktoberfestbier”, wynika częściowo z faktu, że w Monachium wcześnie wprowadzono innowacje w zakresie warzenia piwa, co miało decydujący wpływ na jego jakość. Jedną z takich innowacji była w szczególności pierwsza chłodziarka, którą w 1873 r. skonstruował Carl von Linde. Po raz pierwszy użyto jej w browarze w Monachium. Sukces tego urządzenia sprawił, że zaczęło być używane przez inne monachijskie browary, a następnie na całym świecie w postaci lodówek. Znaczący był przy tym fakt, że piwo tej samej jakości można było produkować i przechowywać w sposób ciągły i w dowolnej ilości, niezależnie od klimatu i zewnętrznej temperatury. Umożliwiło to produkcję z wyprzedzeniem dużych ilości piwa na duże wydarzenia oraz przechowywanie i serwowanie piwa na miejscu bez utraty jego jakości.

Jednym z głównych czynników decydujących o wyjątkowej renomie piwa „Oktoberfestbier” jest fakt, że warzono je specjalnie na Oktoberfest. Obecnie ten produkt najwyższej jakości jest dostępny nie tylko podczas Oktoberfest, ale jest również sprzedawany na całym świecie z etykietą „Oktoberfestbier”.

ZNACZENIE DLA FIRM

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i przyznania „Oktoberfestbier” ochrony ChOG (rejestracja), tylko piwo spełniające specyfikację, będzie mogło być opatrzone taką nazwą oraz symbolem ChOG.

Aktualnie od 1 lipca do końca września 2022 r. trwa okres umożlwiający zgłoszenie sprzeciwu.

Podstawy złożenia sprzeciwu stanowi art. 10 rozporządzenia 1151/2012

„Artykuł 10 – Podstawy sprzeciwu

  1. Uzasadnione oświadczenie o sprzeciwie, o którym mowa w art. 51 ust. 1, jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy Komisja otrzyma je w terminie określonym w tym ustępie, oraz jeżeli:
  2. a) wykazano w nim niezgodność z warunkami, o których mowa w art. 5 i art. 7 ust. 1;
  3. b) wykazano w nim, że rejestracja proponowanej nazwy byłaby sprzeczna z art. 6 ust. 2, 3 lub 4;
  4. c) wykazano w nim, że rejestracja proponowanej nazwy zagrażałaby istnieniu całkowicie lub częściowo identycznej nazwy lub znaku towarowego albo istnieniu produktów, które były zgodnie z prawem wprowadzane do obrotu przez okres co najmniej pięciu lat przed datą publikacji przewidzianą w art. 50 ust. 2 lit. a); lub
  5. d) przedstawiono w nim szczegółowe informacje, na podstawie których można wnioskować, że nazwa, której dotyczy wniosek o rejestrację, jest nazwą rodzajową.
  6. Podstawy sprzeciwu podlegają ocenie w odniesieniu do terytorium Unii.”

Warto przypomnieć, że ChOG posiada już „Münchener Bier”[2]

[1] Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (2022/C 252/08)

[2] https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/details/EUGI00000013269

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.