powrót do Aktualności

Champagne – Trybunał w sprawie nazw składników żywności

28 grudnia 2017

 

Czy w nazwie środka spożywczego można zastosować nazwę składnika, który ma chronioną nazwę pochodzenia?

Spór pomiędzy międzybranżowym komitetem wina z Szampanii (CIVC) i  Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG (Aldi) dotyczył wykorzystania nazwy „Champagne”, która ma status chronionej nazwy pochodzenia (ChNP) w nazwie produktu mrożonego – sorbetu, do którego champagne został dodany jako składnik.

 

WPROWADZENIE

Zgodnie z przepisami prawa żywnościowego UE, ChNP i chronione oznaczenia geograficzne mogą być stosowane przez wszelkie podmioty gospodarcze wprowadzające do obrotu wino, które zostało wyprodukowane zgodnie z odpowiednią specyfikacją produktu. Jednocześnie ChNP i chronione oznaczenia geograficzne oraz wina używające tych chronionych nazw zgodnie ze specyfikacją produktu są chronione przed:

  • wszelkim bezpośrednim lub pośrednim wykorzystaniem chronionej nazwy w celach handlowych: w odniesieniu do porównywalnych produktów niezgodnych ze specyfikacją produktu chronionej nazwy […] a także przed
  • wszelkim niewłaściwym stosowaniem, imitacją lub przywołaniem, nawet jeśli prawdziwe pochodzenie produktu lub usługi jest podane lub chroniona nazwa jest przetłumaczona lub towarzyszą jej określenia takie jak: »styl«, »typ«, »metoda«, »jak produkowane w«, »imitacja«, »smak«, »jak« lub tym podobne
  • wszelkim innym nieprawdziwym lub wprowadzającym w błąd oznaczeniem miejsca wytworzenia, pochodzenia, charakteru lub zasadniczych cech produktu, na wewnętrznym lub zewnętrznym opakowaniu, w materiałach reklamowych lub dokumentach związanych z danym wyrobem winiarskim, oraz pakowaniem produktu w pojemnik, który mógłby błędnie sugerować miejsce pochodzenia wyrobu;
  • wszelkimi innymi praktykami mogącymi wprowadzić konsumentów w błąd co do prawdziwego pochodzenia produktu.

Produkt, którego dotyczy spór zawierał 12% szampana zgodnego ze specyfikacją. Głównym zarzutem przeciwko wykorzystaniu nazwy było stwierdzenie, że Aldi wykorzystuje tę nazwę dla mrożonych deserów a więc względem produktu, który nie odpowiada specyfikacji win korzystających z ChNP „Champagne” i że ma miejsce wykorzystanie tej ChNP dla celów komercyjnych.

W wyroku z 20 grudnia, w sprawie C-393/16 Trybunał Sprawiedliwości stwierdził (m.in.), że  wykorzystanie chronionej nazwy pochodzenia jako elementu nazwy, pod którą jest sprzedawany niezgodny ze specyfikacją tej chronionej nazwy pochodzenia środek spożywczy, ale który zawiera składnik zgodny z tą specyfikacją, taki środek jak „Champagner Sorbet”, stanowi wykorzystanie reputacji chronionej nazwy pochodzenia w rozumieniu tych przepisów, jeżeli ten środek spożywczy nie posiada, jako podstawową cechę charakterystyczną, smaku generowanego głównie przez obecność tego składnika w swoim składzie.

 

ZNACZENIE DLA FIRM 

Przepisy prawa żywnościowego w sposób precyzyjny regulują stosowanie nazw środków spożywczych i nazw składników. Kluczowa jest weryfikacja czy produkt lub składnik nie posiada nazwy przewidzianej w przepisach. Jeśli tak to właściwie należy ją zastosować, jeśli nie to wybrać prawidłową nazwę zwyczajową, jeśli tej nie ma to konieczne jest stworzenie odpowiedniej nazwy opisowej. UWAGA na stosowanie elementów fantazyjnych i subiektywnych w nazwach np. super lekka pianka i oczywiście nazw chronionych.

Na podstawie wyroku w sprawie C-393/16 wiemy, że lody mogą być sprzedawane pod nazwą „Champagner Sorbetˮ, jeśli ich smak – jako podstawowa cecha charakterystyczna – w głównej mierze pochodzi od szampana.

 

Przy tej okazji życzymy wszystkim szampańskiej zabawy sylwestrowej i wszystkiego najlepszego w 2018 Roku.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z aktualnościami na temat NOWEJ ŻYWNOŚCI TUTAJ

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.