powrót do Aktualności

Kolejne inicjatywy legislacyjne dotyczące eliminacji cukru z żywności (herbatki, soki, nektary, napoje)

21 lutego 2020

PODATEK CUKROWY

W Polsce trwają prace nad wprowadzeniem „podatku cukrowego” czyli nad ustawą z 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Po przyjęciu ustawy przez rząd projekt był dyskutowany w Sejmie a głosowanie nad nim odbyło się 14 lutego (link do wyników głosowania w Sejmie). W środę (19 lutego) był przedmiotem obrad Senackiej Komisji Zdrowia. Żaden z wniosków (ani za przyjęciem, ani za odrzuceniem) nie uzyskał większości więc – zgodnie z regulaminem Senatu – oba zostały uwzględnione w sprawozdaniu komisji. O szczegółach dotyczących projektu ustawy pisaliśmy w aktualnościach z 9 stycznia 2020 TUTAJ. W stosunku do pierwotnego tekstu zostało wprowadzonych kilka poprawek i zmian a także wydłużono vacatio legis. Na podstawie aktualnego zapisu ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2020 r.

Zgodnie z dyrektywą 2015/1535, 5 lutego br. projekt ustawy został notyfikowany do Komisji Europejskiej i Państw Członkowskich. Co do zasady w podstawowej procedurze notyfikacji jest 3 miesięczny okres zawieszenia od momentu zgłoszenia. Oznacza to, że w ciągu tych 3 miesięcy Państwo Członkowskie nie może przyjąć nowych przepisów. Przewidziane są też wyjątki od tej procedury. Jeden z nich umożliwia szybką ścieżkę, bez okresu zawieszenia. W przypadku projektu ustawy notyfikowanej przez Polskę czas na zgłaszanie uwag trwał 1 dzień, czyli do 6 lutego. Uwagi zostały przesłane przez 3 instytucje.

O dalszych wynikach procesu legislacyjnego powiadomimy w kolejnych Newsletterach IGIFC.

INNE INICJATYWY DOTYCZĄCE OGRANICZENIA SPOŻYCIA CUKRU

Pod koniec ubiegłego roku w ramach wspomnianej wyżej procedury notyfikacji, procedowany był projekt Rozporządzenia w sprawie soków owocowych, nektarów owocowych, zawierających kofeinę napojów orzeźwiających oraz herbatek ziołowych i owocowych dla niemowląt lub małych dzieci, zgłoszony przez Niemcy. Zgodnie z tym rozporządzeniem wprowadzony ma być zakaz dodawania cukru, miodu, ekstraktu słodu, innych syropów uzyskanych z surowców roślinnych, zagęszczonych soków (i innych środków spożywczych o właściwościach słodzących) do herbatek ziołowych i owocowych dla niemowląt lub małych dzieci.

Warto także zwrócić uwagę na to, że rozporządzenie wprowadza w oznakowaniu tych produktów obligatoryjne zapisy informujące konsumentów o tym:

  • że podczas ich przyrządzania i przed ich podaniem należy zrezygnować z dodawania cukru i innych składników słodzących, oraz
  • od jakiego wieku mogą być one stosowane; wiek ten nie może być niższy niż ukończony czwarty miesiąc życia.

Jest to bardzo ciekawa inicjatywa legislacyjna, która ma także mocny wymiar edukacyjny. Jest to też jeden z pierwszych tego typu przepisów odnoszący się do informacji na temat żywności, która zabraniając lub ograniczając pewne działania nie ma formy zalecenia, ale zawarta jest w formie obowiązkowej treści w oznakowaniu.

ZNACZENIE DLA FIRM

Omawiane inicjatywy legislacyjne mają bezpośrednie konsekwencje dla firm branży spożywczej. Ustawa krajowa stanowi podstawę prawną do wnoszenia dodatkowej opłaty, natomiast przepisy niemieckie mają znaczenie dla firm wprowadzających do obrotu w Niemczech żywność. Konsekwencją, pozytywną dla konsumentów może być mobilizacja firm do wdrażania innowacji służących obniżeniu (lub wyeliminowaniu) z przetworzonych środków spożywczych cukru oraz żywności dodawanej w celu słodzenia.

Autor: Izabela Tańska, Doradca ds. Prawa Żywnościowego IGIFC, izabela.tanska@igifc.pl

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.