powrót do Aktualności

Obniżone limity azotynów i azotanów jako dodatków – publikacja rozporządzenia

9 października 2023

Aby zapewnić, że żywność dostępna na rynku UE jest bezpieczna i w celu ochrony konsumentów przed substancjami rakotwórczymi w ramach działań w ramach europejskiego planu walki z rakiem, Komisja Europejska ustaliła nowe limity stosowania azotynów i azotanów jako dodatków do żywności. Te nowe, znacznie obniżone limity chronią przed bakteriami chorobotwórczymi (np. Listeria, Salmonella, Clostridia), a także zmniejszają narażenie na nitrozoaminy, z których część ma działanie rakotwórcze. W oparciu o rygorystyczną ocenę naukową przeprowadzoną przez EFSA, wiosną ubiegłego roku państwa członkowskie jednomyślnie zatwierdziły nowe limity.

Nowe, bardziej rygorystyczne limity uwzględniają różnorodność produktów i warunków ich wytwarzania w całej UE. Dają one jasny sygnał branży, że nadszedł czas, aby stawić czoła wyzwaniom, jakie stwarza obecność azotynów i azotanów w żywności w całej UE i w całym łańcuchu żywnościowym. Podmioty działające na rynku spożywczym będą teraz miały dwa lata na dostosowanie się do nowych limitów.

Zmiana zostaje wprowadzona poprzez ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/2108 z dnia 6 października 2023 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do dodatków do żywności: azotyny (E 249–250) i azotany (E 251–252).

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 października 2023. Przewidziane zostały okresy przejściowe dla żywności niespełniającej nowych wymagań.

Jeśli masz pytania dotyczące stosowania dodatków w żywności napisz do nas igifoodlaw@igifoodlaw.com

Zasady stosowania dodatków w żywności wyjaśnimy podczas

IV Jesiennej Szkoły Prawa Żywnościowego

7-8 listopada 2023

WARSZTATY STOSOWANIA PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

Idealne wprowadzenie dla początkujących i aktualizacja wiedzy dla ekspertów.

RABAT 20% do 10 października

Zobacz program i zgłoś się – link do programu warsztatów i formularza zgłoszenia 

Rozporządzenie 2023/2108 dostępne jest TUTAJ

Opracowano na podstawie: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/MEX_23_4799 

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.