powrót do Aktualności

Oświadczenia dla botanicals z negatywną Opinią EFSA należy niezwłocznie usunąć z listy PENDING-PE

19 stycznia 2024

Na liście „pending”, na której znajdują się treści zgłoszone do wykazu oświadczeń zdrowotnych, odnośnie do których nie ma jeszcze rozstrzygnięcia znajduje się kilkaset treści, które zostały w ramach procedury autoryzacji ocenione już przez EFSA i uzyskały negatywną opinię*.

Poniżej kilka przykładów:

  • Hibiscus sabdariffa L. and improvement of diuretic function (ID 2267, 3393) and bowel motor function (ID 3391)
  • Fraxinus excelsior L. and maintenance of joints (ID 2256) and maintenance or achievement of a normal body weight (ID 3688)
  • Camellia sinensis (L.) Kuntze (tea), including catechins in green tea and tannins in black tea, and protection of DNA, proteins and lipids from oxidative damage (ID 1103, 1276, 1311, 1708, 2664), reduction of acid production in dental plaque (ID 1105, 1111), maintenance of bone (ID 1109), decreasing potentially pathogenic intestinal microorganisms (ID 1116), maintenance of vision (ID 1280), maintenance of normal blood pressure (ID 1546) and maintenance of normal blood cholesterol concentrations (ID 1113, 1114)

W czasie, gdy oczekujemy na rozstrzygnięcie TSUE czy stosowanie tych treści jest aktualnie w ogóle legalne (więcej TUTAJ), Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której stwierdza m.in.:

„kluczowe jest, aby EFSA i Komisja niezwłocznie dokonały, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności, przeglądu oświadczeń zdrowotnych „w zawieszeniu” dotyczących substancji botanicznych w żywności; wzywa Komisję do wyrzucenia z listy tych oświadczeń „w zawieszeniu”, które zostały już ocenione negatywnie;

PE „wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby bezzwłocznie ustanowiły na szczeblu UE negatywny wykaz substancji botanicznych stosowanych w żywności w oparciu o ich toksyczność lub niekorzystne skutki dla zdrowia, które zostały już zidentyfikowane w państwach członkowskich;”

PE wypowiada się także w sprawie profili żywieniowych oraz stosowania substancji słodzących w żywności opatrzonej oświadczeniem żywieniowym „bez dodatku cukrów”.

Pomimo tego, że rezolucje Parlamentu Europejskiego mają głównie charakter polityczny i doradczy i nie są wiążące prawnie, służą one do wyrażania stanowiska Parlamentu na różne tematy, od polityki wewnętrznej i zagranicznej Unii Europejskiej po specyficzne kwestie społeczne, gospodarcze czy środowiskowe.

Rezolucje te nie są bezpośrednio wiążące dla państw członkowskich lub instytucji UE. Jednakże mają one znaczący wpływ polityczny. Mogą kształtować debatę publiczną, wpływać na decyzje innych instytucji UE (takich jak Komisja Europejska czy Rada Europejska) oraz służyć jako wytyczne dla przyszłych działań prawodawczych lub politycznych na szczeblu UE. Ponadto, rezolucje mogą być wykorzystywane jako wyraz poparcia lub krytyki wobec działań rządów państw członkowskich lub sytuacji międzynarodowych.

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania dotyczące oświadczeń:

  1. Które oświadczenia z pending mają negatywną opinię?
  2. Jaki będzie okres przejściowy jeśli zostaną usunięte z listy pendig?
  3. Jak stosować oświadczenia na pending bez opinii EFSA?
  4. Których treści z Pendig nie można stosować generlanie – bo są niezgodne z Rozp. 1924/2006?
  5. Jak aktualnie zapewnić zgodność reklamy i oznakowania żywności ze składnikami roślinnymi?
  6. Dlaczego na pending nie ma ŻURAWINY? 

Zapraszamy do kontaktu: igifoodlaw@igifoodlaw.com 

O profilach żywieniowych i oświadczeniach żywieniowych będziemy dyskutować podczas WEBINARU

Znakowanie wartością odżywczą & Oświadczenia żywieniowe & Profile składników odżywczych 

Do 24 stycznia można uzyskać rabat 20%

Zobacz program i zgłoś udział

TUTAJ

*(celowo nie używamy słowa „oświadczeń zdrowotnych” w odniesieniu do treści na „pending”, ponieważ wiele z niech nie spełnia definicji oświadczenia zdrowotnego z art. 13).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.