powrót do Aktualności

Skład i znakowanie żywności: „Przypadkowe” wzbogacenie w jod i jego konsekwencje dla firm. Dyskusja na poziomie unijnym.

26 maja 2021

 

W Newsletterze IGI FC ze stycznia br. (https://igifoodlaw.com/pieczywo-z-dodatkiem-soli-jodowanej-wzbogacone-w-jod-czy-nie/) pisaliśmy o stosowaniu w żywności soli jodowanej, które może prowadzić do „przypadkowego” wzbogacenia produktu finalnego w jod. Do takiej sytuacji dochodzi, gdy ilość jodu – wprowadzonego ze składnikiem złożonym – w końcowym produkcie jest znacząca.

Pojawiają się wtedy pytania, jakie wymagania prawne musi spełnić produkt, aby zgodnie z przepisami funkcjonować na rynku:

  • Czy taki produkt należy traktować jako żywność tzw. wzbogaconą (czyli żywność z dodatkiem witamin i składników mineralnych, uregulowaną rozporządzeniem nr 1925/2006[1])?
  • Czy trzeba ją notyfikować do GIS?
  • Czy o wzbogaceniu możemy mówić wyłącznie wtedy, gdy mamy do czynienia z celowym wprowadzeniem składnika wzbogacającego (poprzez celowy wybór soli jodowanej)?

Nie jest przypadkiem, że poruszony przez IGIFC temat był przedmiotem dyskusji na forum instytucji UE. Dzięki tej dyskusji, firmy otrzymają cenne wskazówki jak postępować, aby zapewnić swoim produktom zgodność z przepisami.

 

PIZZA Z DODATKIEM SOLI JODOWANEJ – ŻYWNOŚĆ WZBOGACONA?

Na majowym posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (PAFF Committee) poruszono kwestię środków spożywczych, przy produkcji których stosuje się inne wzbogacone środki spożywcze, przytaczając przykład pizzy z solą jodowaną.

Dyskutowano nad tym:

  • Czy w przypadku takich produktów należy wymagać, aby produkt finalny spełniał wymogi środka spożywczego wzbogaconego?
  • Czy dla rozstrzygnięcia ma znaczenie, czy użyty podczas produkcji składnik jest wzbogacony obligatoryjnie (np. sól jodowana) czy też dobrowolnie (np. mąka z dodatkiem witamin)?

Dyskusja ujawniła wiele wątpliwości, dlatego KE poprosiła państwa członkowskie o przekazanie podejścia właściwych krajowych organów urzędowych. Dalsza dyskusja odbędzie się na kolejnych posiedzeniach komitetu PAFF, bądź na spotkaniach grupy roboczej ds. żywności wzbogaconej.

 

ZNACZENIE DLA FIRM

Choć unijne przepisy dotyczące wzbogacania żywności są stosowane od wielu lat, nadal pojawiają się kwestie problemowe, które wymagają rozwiązania. Praktyka wskazuje, że interpretacja tego samego aktu prawnego bywa różna na obszarze UE, co może potencjalnie stwarzać bariery w swobodnym przepływie towarów.

O dalszym przebiegu i wynikach dyskusji nad opisaną istotną kwestią będziemy na bieżąco informować.

 

Na chwilę obecną warto:

– sprawdzić poziom składnika wzbogacającego w produkcie finalnym, jeśli stosujemy składnik wzbogacony (np. sól jodowaną czy wzbogaconą mąkę) – znacząca ilość w produkcie może oznaczać wzbogacenie produktu finalnego

– upewnić się, że sól jodowana jest prawidłowo zadeklarowana w wykazie składników (jako składnik złożony, z podaniem formy chemicznej jodu)

– rozważyć zastąpienie składnika wzbogacanego jego „zwykłym” odpowiednikiem (np. solą niejodowaną).

 

Dla przypomnienia

Wzbogacanie soli w Polsce uregulowane jest rozporządzeniem Ministra Zdrowia[2], zgodnie z którym dodaje się jod do:

„soli przeznaczonej do spożycia przez ludzi, tak aby 100 g soli kuchennej zawierała 2,3 (± 0,77) mg jodu, co odpowiada 30 (± 10) mg jodku potasu lub 39 (± 13) mg jodanu potasu w 1 kg soli kuchennej”.

Przeanalizowaliśmy tę kwestię bardzo dokładnie na kilku przypadkach w praktyce. Jeśli macie Państwo pytania zapraszamy do kontaktu, podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie oraz w każdej innej kwestii związanej ze stosowaniem prawa żywnościowego

 

Zobacz również: Skład i znakowanie żywności: Pieczywo z dodatkiem soli jodowanej – wzbogacone w jod czy nie?

 

 

Autorka: Joanna Olszak, Doradca ds. Prawa Żywnościowego, IGI Food Consulting

 

[1] Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 404, str. 26 z późn. zm.).
[2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności (Dz. U. Nr 174, poz. 1184).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.