powrót do Aktualności

Sukces naszego Klienta – Oświadczenia zdrowotne w oznakowaniu żywności dla dzieci

15 marca 2024

W wyniku urzędowej kontroli żywności naszemu Klientowi, który jest jednym z największych producentów żywności dla dzieci, państwowy powiatowy inspektor sanitarny zarzucił naruszenie przepisów rozporządzenia 1924/2006[1]. Sprawa dotyczyła stosowania oświadczeń funkcjonalnych z artykułu 13.1 w oznakowaniu żywności dla dzieci (od 4 miesiąca życia).

PPIS uznał, że w przypadku żywności w tej kategorii możliwe jest stosowanie wyłącznie oświadczeń z art. 14.1.b czyli oświadczeń dotyczących rozwoju i zdrowia dzieci.

Stanowisko PPIS podzielił Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Przyjęcie takiego stanowiska oznaczałoby, że w przypadku żywności dla dzieci możliwe jest stosowanie wyłącznie oświadczeń z art. 14.1.b. Aktualnie w rejestrze oświadczeń zdrowotnych jest 12 dozwolonych oświadczeń w tej kategorii.

W opinii opracowanej przez Izabelę Tańską zebrane zostały liczne argumenty potwierdzające, że w tym konkretnym przypadku, stanowisko ograniczające możliwość stosowania oświadczenia z art. 13.1. jest nieprawidłowe i niezgodne z przepisami. Ponadto, podniesiona została kwestia przyjmowania interpretacji i stwierdzania naruszeń w oparciu o przewodniki i wytyczne (soft law).

Firma zdecydowała się na złożenie skargi do WSA załączając do niej ww. opinię. W wyniku złożenia skargi PWIS stwierdził, że wcześniejszą decyzję należy poddać postępowaniu autokontrolnemu, czego skutkiem było uchylenie decyzji PPIS, uchylenie decyzji PWIS oraz stwierdzenie, że działanie, którego dotyczyła skarga nie miało miejsca.

O postępowaniu autokontrolnym pisaliśmy TUTAJ

Co więcej, razem ze skargą do WSA został złożony wniosek o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności przez WSA, który został pozytywnie przez WSA rozpatrzony (więcej o tej procedurze wkrótce).

Skutkiem ww. działań jest to, że w relatywnie krótkim czasie sprawa została zakończona pomyślnie dla naszego Klienta, nawet bez konieczności prowadzenia dalszych etapów postępowania sądowego. Klient dalej może budować komunikację marketingową w oparciu o te oświadczenia zdrowotne. Inaczej musiałby w krótkim czasie zmienić ogromną ilość opakowań.

Ważne: Rozstrzygnięcie w tej sprawie nie oznacza jednocześnie, że stosowanie oświadczeń funkcjonalnych (art. 13) w oznakowaniu, reklamie i żywności dla dzieci jest dozwolone w każdym przypadku. Oceniając możliwość zastosowania oświadczenia z art. 13 w odniesieniu do żywności dla dzieci należy zastosować podejście przypadek po przypadku. Kluczowe jest uzasadnienie naukowe i spełnienie wszystkich warunków stosowania oświadczenia, w tym z art. 3 i 5.

Gratulujemy naszemu Klientowi podjęcia decyzji o złożeniu skargi do WSA i  sukcesu. Cieszymy się ogromnie, że mogliśmy skutecznie pomóc. Wyrazy uznania również dla PWIS za takie podejście do sprawy oraz analizę argumentów merytorycznych przedstawionych w opinii.

Cieszymy się z rozstrzygnięcia, chociaż ogromnie interesujące (od strony prawnej) byłoby, gdyby w tej sprawie zapytanie prejudycjalne trafiło do TSUE. Może następnym razem!

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące stosowania oświadczeń oraz każdej innej kwestii dotyczącej znakowania, reklamy i prezentacji żywności, oraz każdego innego zagadnienia dotyczącego stosowania prawa żywnościowego i prawa zrównoważonej żywności.

Zapraszamy do wysyłania pytań przez formularz lub igifoodlaw@igifoodlaw.com

[1] Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 404, str. 9 z późn. zm.).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.