powrót do Aktualności

Znakowanie żywności: „Wegański” jako element nazwy żywności – czy to zgodne z przepisami?

23 września 2021

 

Żywność przeznaczona dla wegetarian i wegan jest dziś coraz bardziej popularna wśród konsumentów podążających za aktualnymi trendami. Na półkach sklepowych rośnie oferta wegańskich napojów, batonów, cukierków czy nawet suplementów diety. W unijnym prawie żywnościowym nie ma obecnie definicji produktu wegańskiego, choć rozpoczęły się prace w tym zakresie i możemy oczekiwać, że w przyszłości taka definicja prawna zostanie przyjęta. W Polsce już teraz mamy przepisy krajowe, które opisują zasadnicze cechy produktów przeznaczonych dla wegan/wegetarian. Jednocześnie istnieją szczegółowe wymogi w zakresie nazwy środka spożywczego, określone w rozporządzeniu 1169/2011 w sprawie informacji dla konsumentów[1].

Czy w świetle ww. przepisów określenie „wegański” może stać się elementem nazwy dla produktu wprowadzanego na polski rynek i jakie są tego konsekwencje?

 

Nazwa środka spożywczego a przeznaczenie produktu

Nazwa stanowi kluczowy element oznakowania każdego produktu określający jego tożsamość. Istnieją nazwy, które muszą być stosowane w przypadku produktów, dla których obowiązują szczegółowe wymogi jakości handlowej, np. sok owocowy, dżem lub czekolada. Dla wielu środków spożywczych ustalenie nazwy zależy od charakterystyki środka spożywczego i jego zasadniczych cech.

Zgodnie z definicją „”nazwa opisowa” oznacza nazwę zawierającą opis środka spożywczego, a w razie potrzeby również jego zastosowania, który jest wystarczająco jasny, aby umożliwić konsumentom poznanie rzeczywistego charakteru tego środka spożywczego i odróżnienie go od innych produktów, z którymi może zostać pomylony”.

Jak widać ww. definicja nie uwzględnia wskazania przeznaczenia produktu dla określonej kategorii konsumentów.

W związku z tym warto zastanowić się, czy słowo „wegański” wskazuje na kategorię konsumentów, czy jednak na cechę produktu, jaką jest brak składników mięsnych?

 

Wegański a „odpowiedni dla wegan”

Zgodnie z przepisami rozporządzenia krajowego[2] sformułowanie „produkt może być spożywany przez wegan” albo „odpowiedni dla wegan” stanowi treść dobrowolną i można ją podawać w oznakowaniu środka spożywczego „pod warunkiem, że środek ten nie zawiera żadnych składników pochodzenia zwierzęcego lub że produkty pochodzenia zwierzęcego nie były używane w procesie jego produkcji.”

 

Rodzi się pytanie, czy użycie słowa „wegański” w obowiązkowej nazwie środka spożywczego oznacza konieczność zamieszczenia także jednego z dwóch ww. sformułowań?

Poszukując odpowiedzi z pewnością należy uwzględnić ogólne wymogi dotyczące informacji na temat żywności, które zobowiązują do przekazywania ich w sposób zrozumiały, rzetelny i niewprowadzający w błąd.

Idąc tym tropem trzeba zastanowić się, jakie oczekiwania wzbudzi u konsumentów obecność w oznakowaniu słowa „wegański” i czy będą one zależne od miejsca jego zamieszczenia na etykiecie.

 

Uporządkuj wiedzę w zakresie nazw!

Jeżeli w Twojej codziennej pracy pojawiają się wątpliwości w zakresie tworzenia nazw na pewno przyda Ci się uporządkowanie wiedzy na ten temat.

Podczas webinaru, który odbędzie się 19 października 2021 r., uzyskasz odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Jakie cechy musi mieć nazwa?
  • Czy mogę ją powtarzać w różnych częściach etykiety?
  • Czy nazwa może mieć różne wersje?
  • Czy nazwa musi być na froncie opakowania?
  • Jaki wpływ mają Polskie Normy na brzmienie nazw?
  • Jaka NIE POWINNA być nazwa?
  • Jak poprawnie nazwać zamienniki produktów mlecznych i mięsnych?

Zachęcamy do powtórzenia i uzupełnienia wiedzy na temat nazw żywności: krótko, zwięźle i na temat zasadniczych wymogów, przegląd aktualnych problemów i cała masa przykładów!

 

Pamiętaj, że:

  • Webinar to idealna opcja na zgromadzenie informacji bez wychodzenia z domu lub z biura.
  • Każdy może zadać pytania, przedyskutować wątpliwości i uzyskać rozwiązania bezpośrednio w trakcie webinaru.
  • Podlinkowana prezentacja stanowi bardzo przydatne narzędzie w codziennej pracy, kiedy pojawią się kolejne pytania.

Zapraszamy do zapoznania się z wyjątkowym PROGRAMEM.

Szczegóły wydarzenia TUTAJ

 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 z późn. zm.).
[2] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29 z późn. zm.).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.