powrót do Aktualności

Obniżenie dopuszczalnego górnego poziomu spożycia (UL) dla witaminy B6. Zmiana poziomów dla innych składników.

22 marca 2023

Na poziomie instytucji UE trwają prace nad ustaleniem nowego górnego tolerowanego poziomu spożycia[1] dla witaminy B6 (i innych składników).

WPROWADZENIE

W styczniu br. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przedstawił do publicznej konsultacji projekt opinii naukowej na temat górnego tolerowanego poziomu spożycia (UL) dla witaminy B6[2]. Ten dokument ponownie ocenia bezpieczeństwo stosowania witaminy B6 i zawiera zmienione UL. Zainteresowane strony zostały proszone o zgłaszanie uwag do 10 lutego br.

Z projektu opinii EFSA wynika, że UL dla witaminy B6 zostaje zmniejszony do 12 mg dziennie (suplementy diety i żywność wzbogacona). Do tej pory stosowane było podejście Komitetu Naukowego z 2000 roku, zgodnie z którym UL wynosił 25 mg[3]. Według panelu NDA, UL w dawce 12 mg/dzień jest konieczne, aby chronić konsumentów przed rozwojem neuropatii obwodowej – dobrze znanym, niekorzystnym skutkiem nadmiernego spożycia witaminy B6.

Nowe podejście EFSA opiera się na badaniu[4], które dla wielu podmiotów jest uznawane za kontrowersyjne.

EFSA został poproszony przez KE o przedstawienie opinii do końca marca.

ZNACZENIE DLA FIRM

Konsekwencją przyjęcia opinii EFSA z rekomendacją nowego, niższego UL dla witaminy B6, może być ustalenie przez Komisję Europejską maksymalnego dozwolonego poziomu (MPL) znacznie niższego niż obecnie stosowane w wielu państwach członkowskich UE (Włochy 9,5 mg/dzień, Holandia 21 mg/dzień, Irlandia 20 mg/dzień). Niemiecki urząd BfR rekomenduje MPL na poziomie 3,5 mg /dzień w suplementach diety. W Polsce zgodnie z uchwałą Zespołu ds. Suplementów Diety 18/2019, maksymalny poziom w suplementach diety to 18 mg.

Nadchodzące zmiany dotyczą również paru innych witamin i składników mineralnych.

Dla jakich innych składników UL będzie wkrótce zmieniony?

Witamina B6 jest jednym z wielu składników, których poziomy zostaną wkrótce zmienione. Na liście są witamina D, żelazo, kwas foliowy, witamina E i parę innych. Trwają też prace nad wpisaniem kolejnych składników zakazanych w żywności lub podlegających ograniczeniom, zgodnie z rozporządzeniem 1925/2006[5].

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

  • nad jakimi składnikami aktualnie trwają prace,

  • jak mają się zmienić dopuszczalne poziomy,

  • czy ze względu na opinię EFSA zmieniona będzie uchwała Zespołu ds. Suplementów Diety,

  • które składniki będą wkrótce zakazane

  • w jaki sposób opinie EFSA przełożą się na obowiązujące przepisy?

Zapisz się na webinar,

SUPLEMENTY DIETY
Składniki, dozwolone poziomy, postępowanie wyjaśniające, Novel Food w suplementach, ZANIECZYSZCZENIA, wprowadzanie do obrotu

28 marca 2023, najbliższy wtorek.

SZCZEGÓŁY I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

 

[1] Wartość maksymalnego spożycia substancji zawartych w żywności, np. składników pokarmowych lub zanieczyszczeń, w ciągu dnia przez całe życie, niepowodującego wystąpienia niekorzystnych działań zdrowotnych.

[2] Draft scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level 1 for vitamin B6

[3] SCF (2000). Scientific Committee on Food. Guidelines of the Scientific Committee on Food for the Development of Tolerable Upper Intake Levels for Vitamins and Minerals. in: Scientific Committee on Food, Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (2006). Tolerable Upper Intake Levels for Vitamins and Minerals. European Food Safety Authority. SCF (2001). Scientific Committee on Food. Opinion of the Scientific Committee on Food on the Tolerable Upper Intake Level of Magnesium. in: Scientific Committee on Food, Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (2006). Tolerable Upper Intake Levels for Vitamins and Minerals. European Food Safety Authority.

[4] https://doi.org/10.1111/j.1600-0404.1987.tb03536.x

[5] Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 404, str. 26 z późn. zm.).

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.